Aktieløn 2020

Aktieløn anvendes ofte som et fastholdelseselement i virksomheder og benyttes i praksis som et incitament over for direktører og nøglemedarbejdere i virksomhederne.

Den skattemæssige behandling af medarbejderne og arbejdsgiverselskabet er afhængig af, hvilket regelsæt, aktielønnen tildeles efter. Det er ofte oplagt at vælge den aflønning, der totalt set indebærer den mindste skattebetaling. 

Andre faktorer har også betydning, såsom det tidspunkt, hvor skatten forfalder og udgør et likviditetstræk for medarbejderen og selskabet, videresalgsmuligheder og kursudviklingspotentiale m.v. 

Vi gennemgår nogle af de mest almindelige tildelingsformer i denne vejledning, men kan ikke komme omkring alle de mulige løsninger, der findes.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share