Alternative investeringer kræver særlig fokus på risiko

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-investeirngsanalyse.jpg

Negative renter på indestående, solide opsparinger og et aktiemarked, hvor risikovillige investorer sidste år er blevet belønnet, har gjort flere investorer mere modige. Læg dertil en relativ høj prissætning på dele af aktiemarkedet, og en risiko ved obligationer, hvis renten stiger. Denne kombination har givet anledning til at flere nu kigger mod alternative investeringsmuligheder og at der er rigtig mange udbydere, der har skruet op for produktudbuddet og markedsføringen – men tænk dig om, inden du takker ja til en investering.

Der er ”no free lunch”

Alternativ investering, som supplement til den øvrige portefølje, kan bidrage til en fornuftig spredning i dine investeringer, men samtidig er det ofte sværere at vurdere, hvad din risiko reelt er. Derfor skal du se dig for.

Der findes ”no free lunch”, når det kommer til investering. Du belønnes ikke med et højere afkast, uden at påtage dig en øget risiko i en eller anden form. Det er også tilfældet, når vi taler alternativ investering, som kan være risikofyldt på flere forskellige måder.

Svindelrisiko

Den første ting, du bør undersøge, er, hvad du reelt investerer i. Hvem står bag? Hvor kanaliseres dine investerede penge hen? Og hvordan kan du få dem ud igen? Altså få klarhed omkring de helt grundlæggende rammer for investeringsudbyderen. Er det en troværdig og seriøs aktør, og er setup’et sikkert ift. at investere dine penge her?

Der er en potentiel svindelrisiko til stede, når vi taler alternativ investering. Den er heldigvis ikke så stor, men der findes efterhånden flere eksempler herpå. Både globalt og herhjemme, og inden for forskellige områder. Vi har set det med bl.a. kryptovaluta, vin og måske mest berømt er Bernie Madoff, der lykkedes med at svindle både sine almindelige og professionelle investorer i mange år med en klassisk pyramidesvindel. Sådanne tilfælde hører selvfølgelig til i den yderste ende af skalaen, men de giver anledning til forsigtighed overfor projekter, du ikke kender og som ofte lyder for godt til at være sandt.
 

Vi ser flere eksempler på udbydere, der har meget uigennemskuelige omkostningslag, som slører din reelle pris...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Aktivets risiko

Når du har sikret dig, at du står over for en troværdig og seriøs aktør, skal du kigge nærmere på den risiko, du eksponerer dig overfor. Hvad er det for et marked, du køber ind på. Er det vin, solceller ejendomsprojekter eller måske en hedgefond, og hvilken strategi har den så? Altså skal du være sikker på, hvad der reelt investeres i og hvordan, så du bedre kan vurdere risikoen herpå.

Husk på, at hver gang du investerer i noget, er der andre, som har solgt det. Og her er det sundt, at du spørger dig selv, hvorfor de vil sælge – særligt når de sikkert kender mere til aktivet, end du gør. Hvis du skal købe en brugt bil, så ved du jo godt at den nuværende ejer af bilen, kender den bedre, end du gør. Så derfor vil du ofte få en kyndig til at se den efter – og du vil forholde dig kritisk til prisen. Det skal du også gøre, inden du køber en ejendom, solcellepark, vinsamling, veteranbil mv.

Omkostningsrisiko

Med styr på aktør og aktiv skal du rette fokus på prisen og det mulige afkast. Hvad koster det og hvor stor en andel af investeringens potentiale får du ud af det. Forsvinder store dele af afkastet i omkostninger til udbyderen bag investeringsproduktet, og hvad er i den sammenhæng ret og rimeligt. Det kan der være forskellige opfattelser af, men du bør som minimum være vidende om, hvor meget du betaler alt i alt.

Det kan være svært at få klarhed over de reelle omkostninger, når det gælder alternative investeringer, som ikke er underlagt de samme regler for, hvor tydeligt prisen skal være opgivet. Vi ser flere eksempler på udbydere, der har meget uigennemskuelige omkostningslag, som slører din reelle pris. 

Det kan være projekter, hvor der betales startomkostninger med forventningen om en langsigtet investering. Men pludselig sælger udbyder projektet og så pålægges nye omkostninger. Du risikerer i disse sammenhænge, at aktiviteten ikke tjener din interesse, men at udbyder tjener mere på din investering.
 

Hvad er alternative investeringer?

Kort fortalt er alternativ investering de investeringer, som ikke er de klassiske børsnoterede aktier og obligationer. Det kan være ejendomme, hedgefonde, Private Equity (kapitalfonde) infrastruktur, vedvarende energi, råvarer, ædelmetaller, kryptovaluta, kunst og vin mm.

Illikviditetsrisiko

illikviditet er en anden problemstilling forbundet med alternativ investering, da du i mange tilfælde ikke bare kan handle dig ind og ud af investeringsprodukterne, som du kan med børsnoterede aktier og obligationer. 

Nogle investeringsprojekter vil være svære at sælge igen og dermed illikvide. Det er alt andet lige en ulempe og det bør du have en betaling for. Det gør din økonomi mindre fleksibel og giver udfordringer, hvis du får brug for pengene på den korte bane. Til gengæld kan en langsigtet investor tillade sig at have en vis del af porteføljen placeret i illikvide investeringer og dermed forvente at få et lidt højere afkast på investeringen på sigt.

Risiko i timingen

Endelig er der som altid en risiko i forhold til timing. Lad dig ikke forblinde af historiske afkast, som ofte er et centralt salgsargument for investeringer. Vær opmærksom på, at når noget er steget meget, og dermed har givet gode afkast tilbage i tiden, så vil potentialet være mindre fremadrettet. 

Der er en reel risiko for, at du er blandt de sidste, der kommer med på vognen og dermed sidder med på nedturen i stedet for opturen. Det gælder på aktiemarkedet generelt, men også når det handler om alternative investeringer, som kan være lidt mere en black box. Afhængigt af hvad det er, du investerer i, kan det som nævnt være mindre reguleret og måske svære at gennemskue end almindelig aktie og obligationsinvestering. Og der er en risiko for en vis forsinkelse af prissætningen, som kan betyde, at du bliver endnu hårdere ramt, hvis du kommer ind lige før markedet vender.

Hvordan navigerer du i risiciene? 

Selvom alternativ investering kræver særlig opmærksom på den medfølgende risiko, så kan det i mange tilfælde være en god byggeklods i din samlede portefølje. Hvor stor en andel sådanne investeringer skal udgøre, afhænger af din tidshorisont og risikovillighed. 

Du skal starte din research med at afklare, hvad der vil passe godt ind i din portefølje. Det kræver fokus på selve aktivklassen og de porteføljekarakteristika, som aktivklassen har – og hvordan de ”svinger” sammen med resten af din portefølje. De mest oplagte alternativer er ejendomme, hedgefonde, Private Equity, direct lending og vedvarende energi Og har du selv en særlig interesse for f.eks. kunst, vin, ure eller veteranbiler, så er det selvfølgelig også en mulighed. Husk dog at det sommetider koster hobby penge.

Når den beslutning er taget, handler det om at finde en udbyder, som du kan have tillid til, og det kræver research. Der skal være en vis historik og et seriøst forretningsgrundlag. I denne proces bør du inddrage de nævnte risikoparametre og undersøge både firmaet og personerne bag for at foretage en samlet vurdering. 

Spredning er centralt, og læg derfor ikke for mange æg i samme kurv. Der er eksempler på store investorer, pensionskasser, banker osv., som har slået sig hårdt på alternative investeringer – enten grundet svindel eller alt for stor risiko. Du kan ikke helt eliminere risikoen, men du kan minimere den.

Så sørg for, du er styret af de rigtige grunde, og at du træffer en velovervejet beslutning, der er tro mod din strategi, så du ikke lader dig overtale til større risiko, end du reelt ønsker eller kan klare.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg