Bindende svar

SKAT tilbyder at give bindende svar på de forhold, som en skatteyder ønsker afklaret på forhånd. Herved er SKAT afskåret fra senere at ændre de skattemæssige konsekvenser som angivet i svaret. Skatteyder har således et retligt krav på at kunne disponere med de oplyste konsekvenser.

Det er muligt at anmode om bindende svar på såvel skatte- som afgiftsområdet. I praksis benyttes adgangen ofte i forbindelse med værdiansættelse, overdragelse mellem nærtstående parter, områder hvor der er usikkerhed om gældende praksis mv.

Ansøgning kan hentes elektronisk på SKATs hjemmeside www.skat.dk og enten indsendes elektronisk via SKATs hjemmeside eller til

Skatteforvaltningen
Nykøbingvej 76
4990 Saksekøbing

Der skal betales et gebyr på DKK 400 pr. ansøgning.

Svaret fra SKAT skal efter reglerne være afgivet inden for 1 måned i enkle sager og 3 måneder i mere komplekse sager. I virkeligheden er svartiden noget længere. SKAT søger i øjeblikket at nedbringe sagsbehandlingstiden, der ofte er 3-6 måneder - i mere komplekse sager kan den være meget længere.

Normalt er det bindende svar forpligtende for SKAT i 5 år. Andet kan dog være bestemt i svaret. Der er ikke pligt til at benytte et givet svar, dvs. skatteyder kan vælge helt at bortse fra svaret, herunder undlade at gennemføre den påtænkte disposition.

Det er vores erfaring, at udformningen af anmodningen er afgørende for resultatet. Dels er det afgørende, at de stillede spørgsmål er tilstrækkeligt konkrete og relevante, og dels er det afgørende, at de faktiske forhold er fuldstændigt oplyst.

Skatteafdelingen bistår derfor gerne med udarbejdelse af en sådan anmodning, herunder forestår den efterfølgende drøftelse med SKAT og søger at fremme sagsbehandlingen mest muligt.

Bindende svar
in
Share
f
Share
Share