Lovgivning

Vi følger systematisk med i ny lovgivning på skatte- og afgiftsområdet. Ved Folketingets åbning i oktober fremlægger regeringen, herunder Skatteministeren, en redegørelse for de forberedte ændringer i den kommende folketingssamling.

Lovgivningsprocessen omfatter typisk følgende faser:

  • Lovforslag sendes i høring
  • Lovforslag fremsættes i Folketinget
  • Vedtagelse af lovforslaget

På Skatteministeriets hjemmeside opdateres oversigterne på disse områder løbende, og alle spørgsmål og svar, høringssvar, bilag mv. findes der (www.skm.dk).

For at give et hurtigt overblik over ændringerne for vores kunder har vi valgt også at opliste lovforslag mv. med en kort tilhørende kommentar, evt. link til et Nyhedsbrev eller anden relevant information.

Kommentarerne tilsigter at give lederen og ledende medarbejdere i mindre og mellemstore virksomheder en hurtig opdatering og måske inspiration til at undersøge netop de ændringer, der er relevante for virksomheden - vel at mærke udvalgt ud fra vores erfaring og kendskab fra vores daglige rådgivning og kontakt med denne virksomhedskategori. Det er ikke søgt en fuldstændig gennemgang af ændringerne.

Hvis der er spørgsmål til lovforslagene mv., kan de rettes til skatteafdelingen.

Kontakt os

Kontakt os
Felter markeret med er påkrævet
in
Share
f
Share
Share