Undgå restskat – guide til forskudsopgørelsen

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer

Forskudsopgørelsen er SKAT’s bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at tage sig ud i det nye år. 

Der kan være sket større ændringer i dit liv, som betyder, at du er nødt til at rette dit nye skattebudget til. Det kan være ændrede lån, nyt job, anden pensionsindbetaling, skilsmisse eller ny bolig – blot for at nævne nogle typiske eksempler. Og så kan Covid-19 denne gang også have medført ændringer i forhold til din befordringsgodtgørelse.

Ajourfør dit ”skattebudget”

SKAT’s ”overslag” i forhold til, hvad forventningerne for dit 2022 er, baseres som udgangspunkt på data fra skatteåret 2020, da 2021 endnu ikke er afsluttet. Altså kan det være op til to år gamle tal, som ligger til grund for din forskudsopgørelse, og netop derfor bør du altid kontrollere disse data, da meget kan være sket i mellemtiden. 

Reagerer du ikke, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat. Penge som så udbetales eller opkræves i foråret 2023, hvor årsopgørelsen for 2022 ligger klar. Altså bør du forholde dig til din forskudsopgørelse nu, så du minimerer risikoen for at blive ramt af restskat et år ude i fremtiden.

Vi giver her et overblik over de poster, som hyppigst kræver ajourføring. 

Personlig indkomst

Når det gælder lønindkomst, udgør jobskifte eller overgangen fra studie til arbejde samt fra arbejde til pension de mest omfattende ændringer. Det er ændringer, der med stor sandsynlighed vil påvirke din skat. Husk også eventuel overskud fra udlejning og anden indkomst.

Du kan finde dine indkomstoplysninger fra tidligere og indeværende år ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv. En anden mulighed er at finde din seneste lønseddel, hvor du nederst finder din indkomst for år til dato – husk i begge tilfælde at tillægge forventet løn for den resterende del af 2021.

Renteudgifter

Renteudgifter er især vigtige for de låntagere med Flexlån med længere rentebinding, som eks. F5, hvor renten er faldet en del siden sidst den blev fastsat for fem år siden. Renten på banklån kan også have ændret sig, ligesom konvertering til/fra fast rente, optagelse eller indfrielse af lån giver anledning til at rette i tallene.  De fleste har efterhånden fået omlagt lån til en lavere rente, men derfor er det stadig en god en ide at tjekke tallene.

Du kan se hvor meget, du betaler i rente på realkreditlån på betalingsserviceoversigten i de måneder, hvor der er opkrævning fra realkredit. Husk at administrationsbidrag (bidragssats) også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.

Befordring

Befordring dækker over kørsel til og fra arbejde, og dette er relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet.

I år kan der være anledning til særlig opmærksomhed på befordringsgodtgørelse. Situationen med Covid-19 har medført, at mange har måtte omstille sig til hjemmearbejde og derfor ikke har haft samme transportaktivitet til og fra arbejdspladsen som tidligere år.

Kursgevinster, udbytte fra investeringer og renteindtægter

Med den meget lave rente, er der ikke mange renteindtægter pt., men eksempelvis aftaleindlån eller eventuelle renteindtægter på obligationer, er også poster, som skal medregnes. Har du aktier, investeringsforeningsbeviser eller obligationer, skal du også forholde dig til, hvor meget du forventer at tjene på disse i løbet af året. Her skal du huske at skelne mellem afkast på obligationer, som er kapitalindkomst, og afkast på aktier, der er aktieindkomst.
 

Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Frivillig indbetaling og rente på restskat

Hvis du under din gennemgang finder ud af, at dine 2021 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. På din lønseddel kan du se, hvor meget du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Og husk nu, at der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. SKAT beregner rente allerede fra 1. januar. Altså ca. to måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se, om du skylder penge eller har nogle til gode. 

Du betaler en rente på godt 2 pct. for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og godt 4 pct. for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året. Da rente til SKAT ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 3 pct. og 6 pct. Så for langt de fleste vil det være en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat, i stedet for at bruge SKAT som bank. Det er naturligvis også netop grunden til, at SKAT opkræver en rente. Det skal ikke kunne betale sig at have en restskat.

Ændringer i topskattegrænse og pensionsfradrag

Udover de ting, du selv skal tilrette, er det også værd at være opmærksom på, om der er nyt fra SKAT, som har betydning for den overordnede skat, du skal betale. I forhold til forskudsopgørelsen 2022 er det tilfældet for bl.a. topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget.

Topskattegrænsen hæves nemlig i 2022, hvor personer med en gennemsnitlig månedlig lønindkomst på over 50.045 kr. fremover skal betale topskat. Topskattegrænsen hæves altså til 552.500 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket) fra 544.800 kr. – en stigning med 7.700 kr.  

I 2018 kom der et nyt pensionsfradrag, som er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger på livrente og ratepension, og er gældende for indbetalinger op til. 75.600 kr. i 2022. Heri medregnes dog også ATP, som fratrækkes, inden indbetaling på egen pension.

Har du mere end 15 år til folkepension, er fradraget i 2022 på 12 pct. og har du mindre end 15 år til folkepension, er fradraget på 32 pct. fra 2022. Men da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er den reelle værdi af fradraget kun ca. 26 pct. af de hhv. 12 og 32 pct. Altså betyder det, at fradraget i 2022, for dem med mere end 15 år til pension, er ca. 3,1 pct. og 8,2 pct. for dem, som har under 15 år til pension.

Se det som en investering

At udfylde sine egne skattepapirer korrekt kan måske virke som en uoverskuelig opgave. Det er forståeligt, da det danske skattesystem er komplekst. Men hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, så er det altså nødvendigt, at du sætter dig ind i det – og dertil skal det siges, at SKAT faktisk gør en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne. Der findes små beregnere flere steder. Og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på SKATs hjemmeside. Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bliver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg