Tre optimeringsmuligheder i din økonomi

Beierholm-finansiel-rådgivning-økonomisk-optimering.jpg

Finansieringsplan, investeringsstrategi og omkostningseffektivisering. Det lyder måske ikke som det mest opløftende at skulle igennem, men hvis du gennemgår dit økonomiske set up for optimeringsmuligheder, vil du med stor sandsynlighed kunne skabe forbedringer, der får smilet frem. Årsskiftet er en god anledning til at gøre netop det – både i privaten og i virksomheden. Her får du tre fokuspunkter, der kan flytte noget.

1: Gennemgå dine finansieringsløsninger

Der har de senere år været fart på rentestigningerne og selvom tempoet, i hvert fald i skrivende stund, er stilnet af, så fylder det fortsat meget hos mange. Vi skal dog huske, at vi kom fra et usædvanligt lavt renteniveau og at det nuværende renteniveau er helt normalt. Men der kan alligevel være god grund til gå dine finansieringsløsninger, blandt andet realkreditlån, grundigt efter.

Lige nu er det indregnet i de finansielle markeder, at centralbankerne sætter renterne betydeligt ned i løbet af året. Det er der også en god sandsynlighed for, men vi ved også at tingene som regel udvikler sig anderledes, end hvad markedet forventer.  Du er derfor nødt til at spørge dig selv, om du tør satse på, at forventningerne denne gang holder stik, eller om du i stedet skal tilrettelægge din økonomi efter uventede begivenheder, der betyder at centralbankerne måske kommer til at skuffe og renten ikke falder så meget, som de fleste tror.

Har du variabel rente, skal du overveje, om du vil låse renten fast på de nuværende niveauer de næste 3-5 år eller om du ønsker helt at fjerne renterisiko som et element af usikkerhed i din økonomi, ved at vælge et fastforrentet lån. Har du allerede et F3 eller F5, skal du ikke kun vurdere, om du har den rigtige rentebindingsperioden, men også om du skal handle på det, før den normale rentetilpasning, som kan lægge noget ude i fremtiden.

Er du blandt dem, som stadig har et fastforrentet lån med en lav rente, bør du regne på, om en konverteringsgevinst vil gavne din økonomi mere, end den nye højere rente vil påvirke den negativt. Særligt hvis det er et lån i den personlige del af økonomien, hvor konverteringsgevinsten som udgangspunkt er skattefri.

Falder renten, mindskes den potentielle konverteringsgevinst i takt hermed og omvendt, hvis renten ikke falder så meget, som forventet, bør du i stedet vente, da det vil give en større gevinst. Har du låst renten på de nuværende 4-5 pct., skal du blot holde fast i det, medmindre din økonomi eller forventninger til fremtiden har ændret sig væsentligt.

Hvis du har flere realkreditlån, eksempelvis både i parcelhus og sommerhus, kan du overveje at spille på to heste. Er dit lån stort nok, kan det give mening at dele op, så du får en halvgardering. Det samme gør sig i øvrigt gældende for lån i virksomhedsregi.

Du bør rebalancere din portefølje, så du stadig har en portefølje, der passer til din risikovillighed
Beierholm Finansiel Rådgivning

2: Genbesøg dine investeringer

Har du investeringer, er det et andet oplagt sted at sætte ind. Mange investorer har haft et godt 2023, hvor både aktier og obligationer er steget i værdi.

Her kan det være vigtigt at minde sig selvom, at det hurtigt kan vende igen. Du bør overveje, om der er noget af porteføljen, der er steget så meget, at du nu skal tage noget gevinst hjem.

Nu, hvor renterne er faldet lidt igen, kan du for eksempel overveje, om det er tid til, at der skrues lidt ned for de obligationer og aktier, der er steget mest, og flytte en del heraf over i noget af det, som er steget mindre. Altså bør du rebalancere din portefølje, så du stadig har en portefølje, der passer til din risikovillighed. Gælder det din pensionsopsparing eller andre midler, du først skal bruge om rigtig mange år, så vil det oftest være rigtigt at bevare en relativ høj risiko.

Og tidshorisonten for dine investeringer er vigtig, så det er en god ide at genoverveje og få overblik over, hvornår du realistisk set skal bruge din opsparing. Særligt hvis du har frie midler,  bør du overveje grundigt, om du får brug for dem i nær fremtid. Der er i så fald fornuftige muligheder for at placere dem til 3-4 pct. i rente – uden nogen særlig form for risiko. Det kan være et godt alternativ, fremfor at jagte de sidste procenter til en meget højere risiko. Omvendt kan der også være penge, som du i virkeligheden først får brug for om mange år og du derfor bør tage mere risiko på.

Som nævnt er både aktier og obligationer steget det seneste år, men nogle typer aktier er stedet mere end andre. Mange investorer har en høj eksponering over for de store amerikanske selskaber. Gælder det også dig, skal du forholde dig til, om du fortsat ønsker det fokus i porteføljen, eller om du ønsker at sprede din risiko mere bredt. Danske aktier klarede sig over en bred kam ikke så godt i 2023, og således kan fordelingen mellem dine værdipapirer have forskubbet sig mærkbart.

Generelt er prissætningen på aktier højere end sidste år og derfor er sandsynligheden for at potentialet for at 2024 bliver lige så godt som 2023 mindre. Derfor kan det også være en overvejelse værd, hvis du har gæld, hvor du betaler en rente på 6 pct. eller mere, om det tjener dig bedre at afvikle gæld fremfor at investere.

3: Minimer dine investeringsomkostninger

Og nu du er i gang med at gå dine investeringer igennem, uanset om det er frie midler eller pension, så husk den omkostningsoversigt, du modtager fra din investeringsudbyder først på året. Den bør du kigge grundigt igennem.

Investeringsomkostninger betales år efter år og det har derfor meget stor betydning for dit afkast over en lang periode. Så hvis du ikke allerede har været i gang med at minimere dem, bør du sætte ind her.

Mange betaler op til 1 pct. mere af formuen, end de burde hvert eneste år, uden at få en service eller et merafkast, som retfærdiggør den højere pris. 1 pct. lyder måske ikke af meget, men over tid bliver det altså til betydelige beløb, som kunne være blevet en del af dit afkast. Vi taler mange tusinde kroner. Omkostningseffektivisering er den bedste vej til et højere afkast, uden at øge risikoen.

Forskellen på 1 pct. om året vil, pga. ”rentes-rente” effekten, give en forskel pr. mio. på ca. 200.000 kr. (20 pct.) mere i afkast efter 10 år og ca. 800.000 kr. (80 pct.) mere i afkast efter 20 år. Så tid investeret i at optimere her, kan nemt blive din bedste timeløn nogensinde.

Det kan blive årets bedste investering

Hvis du starter året med en grundig optimering af disse tre punkter, er du godt på vej. Men udover disse tre væsentligste områder, er der også andre parametre at holde øje med. Et nyt år er ofte også lig med nye skattesatser og det kan give anledning til at planlægge anderledes i forhold til blandt andet din pension – og din indkomst, særligt relevant hvis du er selvstændig.

Endelig kan der også være noget af hente, ved at få gjort hovedrent i dit budget, uanset om det er din virksomhed eller privat. Det handler meget enkelt om at gå dine udgifter igennem. Start  med de største poster og vær kritisk overfor hvert enkelt, om det er en nødvendig eller værdiskabende omkostning eller ej. Men husk også de mindre poster, det kan nemt summe op til større beløb. Ofte vil der være 2-5 pct. sparet på omkostninger, du enten kan finde billigere eller helt undvære.

Det er måske ikke årets sjoveste aktivitet at gå økonomien efter, men det kan blive årets bedste investering. Det er, hvad du gør det til, og du kan jo vælge at hente hjælp hos en professionel. Husk på, du har glæde af det resten af året, og noget af det måske endda resten af livet.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg