Træffer du dine finansielle beslutninger på det rette grundlag?

Beierholm-finanisel-rådgivning-aktivallokering2.jpg

TV2 er i øjeblikket aktuel med en dokumentar om Saxo Bank, som bl.a. beskyldes for en forretningsmodel, der meget kort fortalt efterlader deres kunder med dårlige kort på hånden. Det er ikke denne artikels ærinde at kommentere på hverken Saxo Bank eller dokumentaren, men den giver anledning til at sætte et mere generelt fokus på, hvordan du som finansiel forbruger skal begå dig, for ikke at falde i kostbare fælder undervejs. 

Uigennemsigtighed og interessekonflikter

Nu er fokus aktuelt på Saxo Bank, men der er andre eksempler, hvor forbrugere er kommet i klemme. Jyske Invest hedge markedsneutral, Scandi-notes obligationer, flittigt brug af SWAP-forretninger tilbage i 00’erne, gearede investeringsselskaber osv. osv.

De mange store og negative overskrifter, der har ramt mediernes forsider, tærer forståeligt på tilliden til bankerne og de finansielle produktudbydere i øvrigt. Men du skal huske på, at bankerne og de finansielle udbydere langt hen ad vejen er forpligtet til at give dig de rigtige oplysninger. Selvfølgelig er der risiko for, du kan få forkerte oplysninger og nogle gange er der en interessekonflikt, som er så stor at den kan påvirke budskabet til dig som kunde. 

Dertil er kompleksiteten og uigennemsigtigheden i de finansielle produkter ofte en udfordring i forhold til, at du som kunde kan træffe din beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Reguleringer hjælper dig noget af vejen, men i sidste ende er det dig selv, der skal sørge for at komme sikkert over målstregen og ikke falde for et produkt, der viser sig at for godt til at være sandt. 

Regulering er en balancegang

Hvad reguleringer angår, så handler det om at finde en balance imellem at beskytte forbrugeren, uden at begrænse mulighederne for meget. Yderpunkterne er ikke hensigtsmæssige at sigte efter. Det gælder i øvrigt ikke kun finansielle produkter. Samme problematik findes indenfor fødevarer, medicin, knive og hvidvaskregler med mere. Den enkeltes ansvar og frihed overfor kollektiv regulering og beskyttelse af forbrugerne og samfundet.

Det handler om at ramme det rette niveau, så risiciene for forkerte beslutninger minimeres, uden vi drukner i unødigt bureaukrati. Erfaringen viser, at det niveau er svært at ramme og du kan som enkelt kunde ikke selv påvirke reglerne direkte – heller ikke hvordan de finansielle institutioner opfører sig. Derfor må du fokusere på, hvad du selv kan gøre. Og hvad er det så, du skal være opmærksom på?
 

Der er no free lunch på de finansielle markeder....
Beierholm Finansiel Rådgivning

Kend dig selv

Først og fremmest skal du være opmærksom på dig selv. Er du impulsiv og spekulativ af natur, og drevet mod at påtage dig øget risiko i jagten på en større gevinst? Eller er du mere forsigtigt og analytisk anlagt med tendens til at lave grundige overvejelser og måske bære både livrem og seler?

Vi ser, at det ofte er persontræk, der afgør vores valg. Vi kan eksempelvis se en sammenhæng i mellem at danskere med variable forrentet lån, ofte også er dem med den højeste andel af aktier i deres investeringsdepoter. Så selv om det kan være en fordel at tage mere risiko et sted i økonomien, hvis du har afdækket risiko et andet sted, så gør mange det omvendte. Der er ikke noget forkert i at tage risiko, hvis du er klar over, hvor stor den er og hvorfor du har valgt at tage den. Altså er det vigtigt at have selvindsigt, når du kaster dig ud i nye investeringer eller finansieringsløsninger. 

Som rådgivere vil vi i denne sammenhæng altid forsøge at udfordre dig som kunde på dette punkt. Ikke for at overtale dig til noget andet, men for at sikre, at du kender betydningen at risiciene, og hvordan det spiller sammen med både pris og mulige afkast. Det handler om, at du bliver udfordret lidt på dit udgangspunkt og at du træffer din beslutning på et oplyst grundlag. Ofte er det økonomisk bedst at køre midt på sporet, altså væk fra den ene og den anden grøft. Her snyder du ikke dig selv for afkast og tager ikke mere risiko, end din økonomi kan tåle. 

Kend produktet

Når du så har fundet det rette risikoniveau for dig og din økonomi, så handler det om at forstå de finansielle produkter godt nok til at vide, om de matcher dine ønsker. 

Hvis ikke du forstår det produkt, du har købt ind på, skal du lade være med at gå ind i det. Du skal kende de vilkår, du går ind på – både på den korte og lange bane. Det er ikke det samme som at du skal være ekspert, men du skal fokusere på risici og karakteristika for produktet.

Er der den rigtige sammenhæng mellem pris, risiko og afkast, og er der andre aspekter, som kan være problematisk for din økonomi og din situation. Hvis et produkt tilsyneladende er væsentlig bedre end et andet tilsvarende produkt, så er der typisk en eller anden bagside, du skal være opmærksom på. 

Her er et godt eksempel SWAP-forretningerne, hvor mange i årene op til finanskrisen valgte en SWAP-forretning til 4,5 pct. i rente i stedet for et traditionelt obligationslån til 6 pct.  i rente. Hvorfor var SWAP så meget billigere? Fordi den ikke kunne indfries til kurs 100 ved rentefald. Så da renten faldt, blev det billigste produkt pludselig meget dyrt. Der er ingen finansielle aktører, der giver afkald på 1,5 pct. rente, uden at få noget igen!
 

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-ipad

Kend markedet

Du skal altså være bevidst om, at der er ”no free lunch”, når det kommer til de finansielle markeder. Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det som regel for godt til at være sandt. 

Der er altid en risiko og den stiger som udgangspunkt altid med muligheden for et større afkast på din investering eller faldende pris på din finansiering. Det er ret enkelt. Til gen-gæld kan det være svært at gennemskue i detaljen og samtidig nemt at blive overtalt, hvis historien er god. 

Derfor handler det samtidig om at have indblik i markedet og hvilke bevægelser, der er i gang. Velvidende at ingen kender morgendagen. Heller ikke de finansielle produktudbydere, den bankansatte eller den uvildige rådgiver. 

Det er ikke det samme som, at man ikke kan have en holdning til og forsøge at få mest muligt ud af bevægelserne i markedet. Og der findes optimale måder at opbygge sine porteføljer på, der gør dem mere modstandsdygtige mod forskellige udfald i økonomien. Man kan dermed opnå lidt højere afkast med samme risiko eller lidt lavere risiko med samme afkast. 

Så at kende markedet handler altså mest om at erkende, at markedet er uforudsigeligt og så opbygge en så robust økonomi som muligt, ved at sammensætte sine lån og investeringer fornuftigt. Og aldrig tage mere risiko end at både din økonomi og psyke kan komme igennem de uundgåelig udsving på markederne. Tag ansvar, inden du tager beslutning.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg