Renter på restskat for 2023 sat op med ca. 50%

Satserne er hævet med ca. 50%, hvilket kalder på opmærksomhed omkring betaling af restskat for 2023 så tidligt som muligt.

 

Satserne

Restskat for 2023 forrentes fra 1. januar 2024 med 5,50% pa. Ved betaling senest 1. juli 2024 sker forrentning alene med en forholdsmæssig dagsrente til og med betalingsdagen.

Hvis betaling ikke sker senest 1. juli 2024, er rentetillægget 7,50%.

 

Hvad medfører typisk restskat?

Det kan være vanskeligt at vurdere, om indkomståret 2023 vil medføre restskat eller overskydende skat.

Det afhænger bl.a. af forskudsregistreringen for 2023, og om indkomster og fradrag afviger væsentligt fra forskudsregistreringen.

De normale kilder til restskat er indkomster, hvor der ikke indeholdes skat – eller nok skat – i løbet af året. Dette gælder f.eks. overskud af virksomhed, visse former for aktieløn, investeringer som lagerbeskattes, gevinster fra salg af aktier og større udbytter fra aktier, hvor skatten overstiger den indeholdte udbytteskat. Listen er ikke udtømmende.

Restskat fra overskud af virksomhed og visse former for aktieaflønning beregnes med op til ca. 56%. Restskat fra investeringer bregnes med op til 42%.

Beierholm-digitale-bogføringssystemer.jpg

Hvad koster restskat i rente?

I første halvår af 2024 beregnes rentetillægget som en dagsrente baseret på en årlig rente på 5,50%.

Det betyder, at en restskat på f.eks. DKK 100.000 medfører en rente pr. dag på ca. DKK 15 eller ca. DKK 450 pr. måned i perioden fra 1. januar 2024 til 1. juli 2024.

Hvis restskatten på DKK 100.000 først indbetales i slutningen af juni 2024, koster det således ca. DKK 2.750.

Såfremt restskatten ikke betales inden 1. juli 2024, beregnes der et fast procenttillæg på 7,50% af restskatten. Hvis restskatten er DKK 100.000, medfører det således et rentetillæg på DKK 7.500.

Ved at indbetale restskatten på f.eks. DKK 100.000 et par dage inden 1. juli 2024, spares der således ca. DKK 4.750.

 

Frivillig indbetaling og overskydende skat

Hvis der foretages en frivillig indbetaling af skat før 31. december 2023, anses den som rettidigt betalt skat, hvilket reducerer restskatten. Der påløber derfor ingen renter herpå.

Overskydende skat for 2023 udbetales, som noget nyt, inden for de senere år, sammen med en procent-godtgørelse. Procentgodtgørelse for overskydende skat for 2023 udgør 0,8%. Hvis den overskydende skat er DKK 100.000, tillægges der DKK 800.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.