Ny og højere sats for godtgørelse af elafgift

Som en del af regeringens vinterhjælp skete der en ekstraordinær nedsættelse af elafgiften fra den 1. januar 2023 og seks måneder frem. Denne nedsættelse ophørte den 30. juni, hvorefter elafgiften hæves til 69,7 øre pr. kWh.

Genindførelse af højere elafgift

Fra og med den 1. januar 2023 trådte en ekstraordinær nedsættelse af elafgiften midlertidigt i kraft. Elafgiften blev sænket til EU’s minimumssats for husholdninger, hvorfor den i første halvår af 2023 alene har udgjort 0,8 øre pr. kWh.

Fra og med den 30. juni 2023 bortfalder denne nedsættelse, hvorefter elafgiften igen følger den ordinære sats, der løbende indekseres. Fra og med den 1. juli og resten af 2023 medfører det en elafgift på  69,7 øre pr. kWh.

Virksomheder har derfor igen en ekstra god grund til at sikre, at afgiften på elektricitet håndteres korrekt, således at elafgiften på den elektricitet, som virksomheden selv forbruger, godtgøres i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms.

Hvem er forbrugeren af elektriciteten?

Vi oplever fortsat, at virksomheder finder det vanskeligt at afgøre, hvorvidt de er den part, der kan opnå godtgørelse af elafgiften. Spørgsmålet opstår ofte i forbindelse med, at elektriciteten forbruges af flere ved f.eks. lejeforhold, egen produktion af elektricitet eller brug af ladestandere til opladning af elbiler.

Indledningsvist bemærkes, at der skal være tale om brug af afgiftspligtig elektricitet, der forbruges af en momspligtig virksomhed.

For at afgøre, hvem der er forbrugeren, anvendes et såkaldt forbrugskriterie. Forbrugskriteriet har tidligere været vurderet ud fra flere elementer, herunder hvem der ejer udstyreret, der forbruger elektriciteten, hvem der har indflydelse på råderetten over forbruget, og hvem der har den økonomiske risiko.

Seneste praksis på området indikerer dog, at det er et tungtvejende hensyn, hvem der afholder den økonomiske risiko. Den økonomiske risiko vurderes bl.a. ud fra, hvem der har forpligtigelsen til drift og vedligehold af udstyret, herunder om dette sker for egen regning og risiko.

I særlige tilfælde kan der opstå en situation, hvor den faktiske forbruger ikke kan fastslås, fordi to eller flere juridiske enheder overholder enkelte af elementerne. I den henseende kan ingen af virksomhederne opnå godtgørelsen, og retten til godtgørelsen går dermed tabt.

Øvrigt

Vær opmærksom på, at liberale erhverv fra og med den 1. januar 2023 har adgang til godtgørelse efter samme regelsæt, som andre momspligtige virksomheder anvender.

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

Beregningsark til opgørelse af afgiftstilsvar for el- og vandafgift

Beierholm har udarbejdet et beregningsark, der kan anvendes af visse virksomheder, i forbindelse med opgørelse af den el- og vandafgift, som der kan opnås godtgørelse for.

I den henseende er det vigtigt, at den nyeste version af beregningsarket hentes, således opgørelsen beregnes efter de satser, der er gældende fra og med den 1. juli 2023.

Bemærk, at forudsætningerne for anvendelsen af arket står oplistet i toppen, som alle skal være overholdt før, at beregningsarket opgør afgiftstilsvaret korrekt.

Afsluttende bemærkninger

Hvis du ønsker at anvende Beierholms beregningsark til håndtering af el- og vandafgiften, kan dette hentes her eller alternativet fremsendes af din kontakt hos Beierholm.

Ønsker du at høre nærmere om reglerne og høre om, hvordan det kan have en betydning for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling for en nærmere drøftelse herom.