Husk altid korrekt faktura ved trekantshandler

Mellemhandlere i en trekantshandler skal påføre teksten ”reverse charge” på deres faktura - ellers kan det ikke længere anses som en trekantshandel. Det kan have store konsekvenser for parterne, og det kan ikke rettes med tilbagevirkende kraft. Dette følger af en nylig dom fra EU-Domstolen, der synes meget hård.

Læs mere om betydningen herunder.

Hvad er en trekantshandel?

En trekantshandel opstår i momsmæssig forstand, når en sælger i ét EU-land (A) sender en vare direkte til en endelig køber i et andet EU-land (C). A sender dog faktura til en mellemhandler i et tredje EU-land (B). B sender herefter faktura til den endelige køber, C. Alle parter forudsættes momsregistrerede i deres hjemlande.

En sådan handel vil normalt medføre, at mellemhandleren (B) skal lade sig momsregistrere i enten varens afsenderland eller i modtagerlandet. Særlige momsregler betyder dog, at mellemhandleren kan undgå momsregistrering i andre lande end sit eget hjemland ved at sende momsforpligtelsen videre til den endelige køber (C). Mellemhandleren kan således udstede faktura uden moms til den endelige køber. Dette kræver dog, at forskellige formaliakrav er opfyldt, ligesom der er særlige indberetningsforpligtelser forbundet hermed.

Et af kravene er, at mellemhandleren (B), er forpligtet til at skrive ”reverse charge” på den faktura, som han udsteder til den endelige køber (C). Dette sker for at signalere, at B sender forpligtelsen til at betale moms videre til den endelige køber.

Sagen kort

Sagen, der blev behandlet af EU-Domstolen, drejede sig om en trekantshandel, hvor mellemhandleren ikke havde påført sin faktura den korrekte tekst ”reverse charge”.

I stedet havde mellemhandleren påført teksten ”afgiftsfritaget trepartstransaktion inden for fællesskabet”. Derudover var alle formaliakrav og krav til indberetninger m.v. overholdt.

EU-Domstolen fastslår indledningsvis i dommen, at den endelige køber ikke gyldigt er blevet udpeget som betalingspligtig for momsen, når der ikke er brugt den korrekte direktivbestemte  betegnelse ”reverse charge”. Mellemhandleren har altså ikke sendt momsforpligtelsen videre.

Endvidere konkluderede EU-Domstolen, at fejlen ikke kunne udbedres med tilbagevirkende kraft ved at udstede nye korrekte fakturaer. Det skyldes, iflg. Domstolen, at reglerne om trekantshandel er en undtagelsesordning, hvor betingelserne skal være opfyldt på tidspunktet for handlen.

Det var således heller ikke muligt at reparere fejlen med tilbagevirkende kraft.

Beierholm rådgivning og revision 53

Konsekvenser

Når betingelserne for at bruge reglerne om trekantshandel ikke er opfyldte, er konsekvensen i første omgang, at mellemhandleren har pligt til at afregne erhvervelsesmoms i sit eget hjemland. Da mellemhandleren aldrig har modtaget varen i sit hjemland, kan han ikke få momsfradrag for erhvervelsesmomsen.

Derudover vil mellemhandleren, efter vores vurdering, skulle momsregistreres i varens destinationsland, da han må anses for at erhverve og videresælge varen der. Det kræver altså, at der skal foretages en momsregistrering og momsindberetning i destinationslandet, ligesom der skal opkræves destinationslandets moms hos den endelige køber af varen. Det medfører altså meget administration, ligesom det kan være usikkert, hvordan den endelige køber forholder sig til at skulle efterbetale moms til mellemhandleren.

Når den korrekte momsbehandling i destinationslandet kan dokumenteres, bør det efter vores vurdering være muligt for mellemhandleren at korrigere den betalte erhvervelsesmoms fra hjemlandet.

 

Husk korrekt tekst på fakturaen

Er man mellemhandler i en trekantshandel, er det altså i fremtiden meget vigtigt at være opmærksom på at bruge den rigtige tekst på fakturaen til den endelige kunde. Er man ikke opmærksom, kan det ende med at koste mange penge, både i administration og i værste tilfælde i ekstrabetaling af moms.

Ifølge den danske momslovgivning er det som mellemhandler tilladt at bruge andre udtryk end ”reverse charge”. Det er usikkert om de danske regler på området bliver ændret som følge af dommen. Det må anbefales, for at være på den sikre side, at mellemhandlere i trekantshandler fremover udelukkende bruger udtrykket ”reverse charge” på fakturaen til den endelige kunde.

Vi ser dog frem til, at Skattestyrelsen i Danmark tager aktivt stilling til dommens konsekvenser for dansk praksis.

Derudover er det naturligvis vigtigt at overholde de øvrige krav til formalia og indberetning, når der foretages trekantshandler.

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til trekantshandler eller momsforhold ved handel med udlandet generelt.