Nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), der for nyligt er blevet godkendt, gør det lovpligtigt for virksomheder, der driver forretning inden for EU, at rapportere på en række bæredygtighedsparametre. 

Rapporteringskravene under CSRD afhjælper mangler i den nuværende lovgivning om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger (NFRD), som er implementeret i årsregnskabsloven §99a. Den nuværende lovgivning opfattes som utilstrækkelig og upålidelig, og derfor indføres der med CSRD mere detaljerede rapporteringskrav om virksomheders påvirkning af miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Beierholm-rådgivnings-og-salgschef-Christian-Rasmussen

BLOGGEN

Bæredygtighedsrapportering

Christian Rasmussen
Partner, Rådgivning & Salg

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) træder i kraft for store virksomheder i EU med løbende indfasning fra 2024 og første rapportering i 2025. Senere inkluderes mindre virksomheder gradvist. 

Selvom SMV'erne frivilligt kan følge CSRD, forventes det, at disse virksomheder bliver indirekte omfattet, hvis de er underleverandør til virksomheder, der er omfattet af CSRD.

Som virksomhedsejer bør du få overblik over:

  • Hvornår og hvordan din virksomhed bliver omfattet af CSRD og lovpligtig rapportering
  • Om du er leverandør til en virksomhed, der bliver omfattet af CSRD og derfor vil stille krav til dig
  • Om du er leverandør til en virksomhed, der vælger at stille krav til sin værdikæde, selvom den ikke selv er omfattet af CSRD
  • Om der er lavthængende frugter, som du med fordel kan høste i din grønne omstilling.

CSRD bygger videre på det kendte ESG-begreb

Rapporteringskravene beskrives i de medfølgende ESRS-standarder (European Sustainability Reporting Standard), der er inddelt efter den kendte ESG-kategorisering - Environment, Social and Governance – samt to standarder for generelle krav og oplysninger. I alt er der 12 ESRS-standarder med 84 rapporteringskrav. 

Rapporteringskravene omhandler forskellige vinkler på samme problemstilling og kræver, at virksomheder ikke blot rapporterer på kvantitative data, såsom CO2-udledning. Rapporteringskravene omfatter også oplysninger om blandt andet målsætninger, handlingsplaner og de ressourcer, som virksomheden planlægger at anvende for at nå målet.

ESRS - GenerelleE – EnvironmetalS – SocialG - Governance
ESRS 1 – Generelle kravE1 – KlimaforandringerS1 – Egen arbejdsstyrkeG1 -Forretningsetik
ESRS 2 – Generelle oplysningerE2 – ForureningS2 – Arbejdsstyrke i værdikæden 
 E3 – Vand og marineressourcerS3 – Berørte lokalsamfund 
 E4 – BiodiversitetS4 – Forbrugere og slutbrugere 
 E5 – Ressourcer, forbrug og cirkulær økonomi  

 

Europa-Parlamentet vedtager direktiv for CSR-rapportering og sætter den grønne dagsorden for omkring 50.000 virksomheder.
Christian Rasmussen, partner, Rådgivning & Salg

Bæredygtighedsrådgivning

Det er partner i Rådgivning & Salg, Christian Rasmussen, der er ansvarlig for vores services inden for bæredygtighed. Sammen med sit team af specialister hjælper han bl.a. virksomhederne med bæredygtighedsrapportering, som med CSRD nu bliver et lovkrav for større virksomheder i EU.

Beierholm Christian Rasmussen Digitalisering.jpg.jpg
Christian Rasmussen, partner, Rådgivning & Salg

Alle virksomheder bliver enten direkte eller indirekte berørt af CSRD

CSRD starter med at træde i kraft for virksomheder i regnskabsklasse D med over 500 medarbejdere i 2024, med første rapportering i 2025. Senere inkluderes flere og mindre regnskabsklasser gradvist. 

Selvom regnskabsklasserne C, B og Mikro B frivilligt kan følge CSRD, forventes det, at disse virksomheder bliver indirekte omfattet, hvis de er underleverandør til virksomheder, der er omfattet af CSRD. Det er en konsekvens af standarden E1 – Klimaforandringer, der stiller krav om at rapportere på CO2-udledningen i sin leverandørkæde. 

Virksomheder omfattet af CSRD er derfor pålagt at indsamle klimadata fra deres underleverandører. Som både stor og mindre virksomhed kan man derfor godt begynde at forberede sig på at arbejde med bæredygtighed, da den grønne omstillings succes i høj grad er et resultat af samarbejdet i virksomhedernes værdikæder. Og det er det samarbejde, som rapporteringskravene i CSRD i høj grad har fokus på.

 

Beierholm bæredygtighed produktionen.jpg

Hvad bør du som virksomhedsejer gøre?


Den grønne omstilling er en nytænkning af vores industrielle samfund og en betydningsfuld opgave for vores liv på jorden. Bæredygtighed er i nogle brancher allerede en konkurrenceparameter, og forventningen til virksomhederne er, at man i et eller andet omfang er i gang med at bidrage til den grønne omstilling. Som virksomhedsejer bør du få overblik over:

  • Hvornår og hvordan din virksomhed bliver omfattet af CSRD og lovpligtig rapportering
  • Om du er leverandør til en virksomhed, der bliver omfattet af CSRD og derfor vil stille krav til dig
  • Om du er leverandør til en virksomhed, der vælger at stille krav til sin værdikæde, selvom den ikke selv er omfattet af CSRD
  • Om der er lavthængende frugter, som du med fordel kan høste i din grønne omstilling.
Beierholm-om-bæredygtighedsrapportering.jpg

Kontakt os gerne. Vi er klar til at hjælpe.

 Kontakt Beierholms specialister og få råd og vejledning om, hvor du bør starte.