Negative renter og investering - kan det betale sig at tage risikoen?

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data2

Snakken om de negative renter vil ikke forstumme og der er ikke umiddelbart tegn på, at det sker lige foreløbigt.  Samtidig har vi danskere rekordmange indlånskroner stående i banken, og endelig frister de historiske afkast på aktier (især på den korte bane) mange. Derfor ser vi stadigt flere, som vælger at skifte det lille men sikre tab ved negativ rente ud med muligheden for at få en gevinst gennem investeringer.

Det kan være en god vej at gå, men det kræver, at du træffer dit valg på det rette beslutningsgrundlag og dermed er bevidst om den risiko, der følger med det at investere – ikke mindst i aktier.

Den korte historik lover meget

Lad os gennem nogle konkrete eksempler blive klogere på, hvad du historisk har kunne opnå ved tage denne risiko, men også hvad du kan forvente fremadrettet (baseret på forudsætninger fastsat af Rådet for Afkastforventninger). 
 

 

Eksempel 1Afkast to år (01.06.2019-31.05.2020)Fald feb. 2020 - marts 2020 (Covid-19)
 1 mio. blev til% (perioden)1 mio. blev til% (perioden)
Negativ rente988.000-1,2%1.000.0000%
Inv. Lav risiko1.047.0004,7%860.000-14%
Inv. Middel risiko1.147.50014,8%766.600-23%
Inv. Høj risiko1.255.00025,5%680.000-32%

 

Ser vi, som i eksempel 1, udelukkende på, hvordan investeringerne har udviklet sig de seneste to år, er det behagelig læsning. Har du taget høj risiko med en stor andel aktier, har du kunne hente en gevinst på ca. 25 pct. i perioden, fremfor et tab på -1,2 pct. ved negativ rente. Det er et scenarie, der frister det fleste. 

Du skal dog huske, at dem, der løb denne risiko ved at investere for to år siden, også nåede at opleve et tab på -32 pct. undervejs. To år er kort tid at måle på, og er du så kortsigtet, bør du spørge dig selv, om du overhovedet skal investere. Risikoen kan nemt være for høj med så kort en horisont.

Den længere historik er mere troværdig

Er din tidshorisont længere, fem år eller mere, giver det bedre mening at investere. En historik på fem år tilbage giver også et lidt andet billede af, hvilken gevinst investorerne har opnået. Målt på fem år, som vi ser i eksempel 2, har der været et årligt afkast på mellem 3 og 8,8 pct., så det har stadig været en bedre forretning for dig at investere. 
 

 

Eksempel 2Afkast 5 år (01.06.2016-31.05.2021)Forventet afkast 5 år
 1 mio. blev til% (pr. år)1 mio. forventes at blive til% (pr. år)
Negativ rente972.000-0,55%975.000-0,5%
Inv. Lav risiko1.157.0003,0%1.056.0001,1%
Inv. Mellem risiko1.326.0005,8%1.098.0001,9%
Inv. Høj Risiko1.525.0008,8%1.148.0002,8%

 

Historisk afkast er dog ikke lig med fremtidigt og ser vi på de officielle forventninger til afkast de næste fem år frem, viser de da også nogle helt andre tal. Det hænger bl.a. sammen med at markedet, som resultat af de gode afkast de senere år, nu er højt prissat, og historisk har meget gode perioder på finansmarkederne ofte været efterfulgt at mere ”magre” perioder. 

Det er vigtigt at huske på, at dette kun er forventninger. Men de er baseret på ”Rådet for Afkastforventninger”, som er uafhængige eksperter, der via grundigt forarbejde har beregnet de officielle forventninger, der bl.a. ligger til grund for dine pensionsprognoser. 

Det faktiske afkast de næste fem år kan selvfølgelig variere meget fra forventningerne. Der er f.eks. risiko for, at vi bliver ramt af en krise igen. En der, rent investeringsmæssigt, ikke er lige så hurtigt overstået, som Covid-19 krisen lader til at være (på de finansielle markeder). Men længere kriser findes bestemt, f.eks. finanskrisen, hvor der gik flere år, inden vi kom tilbage på niveau, og den ramte mange investorer hårdt.

Du skal kunne håndtere en krise

Strategi, tidshorisont og risikotolerance er derfor så afgørende for din succes som investor. Hvis der kommer tab, hvordan agerer du så, og hvor lang tid går der, inden pengene er tjent hjem igen - hvis du ikke panikker og sælger ud på bunden. Det gjorde mange desværre under finanskrisen, frivilligt eller tvunget af banken, fordi de havde investeret for lånte penge. 

Ser vi, som i eksempel 3, på en 5-årig periode ifm. finanskrisen, kan vi se, at du selv med en bred portefølje med mange forskellige aktier og obligationer, risikerede tab på helt op til -41 pct., og selv fem år efter, ville du have et samlet tab på -0,6 pct. Havde du dengang stået kontant, havde du kunne opnå en gennemsnitlig rente på ca. 1,5 pct., og dermed tjent penge (før skat og inflation). Dog viste det sig, at kontanter i banker også kan have en risiko, hvis banken ikke er solid nok.
 

Eksempel 3afkast 5 år (01.07.2007-30.06.2012)Max fald i periode (finanskrise)
 1 mio. er blevet til% (pr. år)Resultat i alt, DKK% (pr. år)
Indlån1.077.0001,5%995.000-1%
Inv. Lav risiko1.187.0003,5%840.000-16%
Inv. Mellem risiko1.136.0002,6%740.000-26%
Inv. Høj risiko970.000-0,6%590.000-41%

 

Eksemplet her minder om den risiko, du løber, når du vælger at investere, og derfor bør du ikke blot gøre det som en flugt fra negative rente. Du bør gøre det ud fra en gennemtænkt strategi. I øvrigt er det værd at bemærke, at det i de 5 år fra 2007 til 2012, var de mest forsigtige investeringer, der klarede sig bedst (fordi renten faldt og obligationerne derfor steg). Og at de mest risikolystne, som nævnt stadig havde et (lille) tab 5 år efter – endda også hvis de ikke panikkede og solgte på bunden, men gjorde ”det rigtige”. 

Se mere frem end tilbage

Sandsynligheden for den næste krise bliver lige så hård eller hårdere er måske ikke så stor, men den er der. Og vi kan være sikre på, at den næste krise på en eller anden måde bliver anderledes end de foregående. Nu skal du som nævnt ikke dvæle for meget ved historikken, heller ikke ift. hvad du har fået de seneste fem år.

Det vigtigste er, at du kigger fremad, og er du ny investor, havde det faktisk været bedre for dig, hvis afkastet de seneste fem år havde været dårligt. Det ville give dig større sandsynlig for at komme med på opturen og forbedre dine muligheder for et bedre afkast fremadrettet. 

Investerer du derimod nu, hvor både aktier, ejendomme og obligationer er steget de senere år, så kan du ikke forvente så meget i afkast fremadrettet. Det så vi i tallene i eksempel 2, hvor en investering med høj risiko forventeligt kan give et afkast under 3 pct. efter omkostninger. 

Så når du investerer, så husk at tænke langsigtet. Det øger din sandsynlighed for et afkast, der er noget bedre end en negativ rente. Er du kortsigtet, så glem ikke risikoen for at du pludselig kan stå i en situation, hvor du har 20-30 pct. mindre, end du havde forventet. En god strategi kan sikre dig et godt og stabilt afkast overtid, og samtidig give dig tryghed undervejs. Det hjælpe vi dig gerne med hos Beierholm Finansiel Rådgivning.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg