Lille pensionsordning med store fordele

HERO-Beierholm-finansiel-rådgivning-pension.jpg

Det er et fast punkt på rådgiverens dagsorden at anbefale kunderne at få sat penge ind på en aldersopsparing. Aldersopsparingen er de sidste rester efter den succesfulde kapitalpension, der for knap 10 år siden blev kraftigt beskåret og omdøbt til aldersopsparing.

Skattefordel

Aldersopsparingen er en såkaldt sumpension, hvilket betyder, at pengene ved udbetaling senere i livet kan udbetales som en sum helt eller delvist – og det endda uden beskatning. Der er ikke fradrag ved indbetaling, men opspareren har fordel af, at afkastet undervejs beskattes med kun 15,3 pct.

Med andre ord kan du spare nemt op med lav beskatning, og ordningen kan vente helt til 20 år efter dit pensionsbeskatningstidspunkt med at skulle udbetales, det vil sige efter det fyldte 80. år for de fleste. 

Derfor bør alle have en aldersopsparing som det første element i langsigtet pensionsplanlægning...
Beierholm Finansiel Rådgivning

For at illustrere fordelen, kan man se nærmere på beskatningen ved udbetaling. Den er nul ved aldersopsparing, idet der intet fradrag er ved indbetaling. Indbetaler du i stedet de samme penge på en ratepension, så er der godt nok fradrag ved indbetaling, men der er også skat ved udbetaling. Selvom du evt. kan fradrag indbetalingen i topskatten med en skatteværdi på ca. 51 pct. og kan se frem til at få rateopsparingen udbetalt senere i bundskatten på ca. 36 pct., så bliver langt de fleste også ramt af modregning i tillægget til folkepensionen. Skatteværdien af denne modregning er ca. 19 pct., hvilket alt i alt betyder, at der ikke er nogen væsentlig fordel ved at spare for meget op på en rateopsparing eller livrente.

Derfor bør alle have en aldersopsparing som det første element i langsigtet pensionsplanlægning. Den eneste undtagelse er, hvis man er medlem af efterlønsordningen og forventer at gøre brug af den, idet værdien af pensionsopsparing modregnes ved fastsættelsen af efterlønnen.

Begrænset indbetaling

Desværre er aldersopsparingen en lille ordning, hvor der indtil fem år før folkepensionstidspunktet kun kan indbetales det lave maksimumbeløb på 5.400 kr. årligt. Beløbet indeksreguleres hvert år. Men fem år før folkepensionstidspunktet kan der indbetales det forhøjede maksimumbeløb på aktuelt 52.400 kr. Det kan der gøres så længe der ikke påbegyndes udbetaling af øvrige pensionsordninger.

Du kan oprette en aldersopsparing i alle pengeinstitutter og i visse pensionsselskaber. Det billigst er at oprette den hos Nordnet eller Saxobank og investere pengene langsigtet i en billig globale aktie ETF-fond. Kontakt gerne Beierholm Finansiel Rådgivning for pensions- og investeringsrådgivning.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg