Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en skat på virksomhedens lønudgifter. Samtidig med at virksomheden er pålagt at betale lønsumsafgift, er fradragsretten for moms tilsvarende beskåret.

Følgende aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige:

 • Sundhedspleje (eks. læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.v.)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri.
Beierholm rådgivning og revision 54

Hvor meget betales der i lønsumsafgift?

Finansielle virksomheder betaler den højeste lønsumsafgift med 15,3% (2021) af lønsummen. Hvis der er tale om en virksomhed, der har andre aktiviteter end de finansielle, så anvendes denne metode kun, hvis den finansielle aktivitet er virksomhedens hovedaktivitet.

Foreninger, fonde, organisationer betaler lønsumsafgift af 6,37% (2021) af lønsummen. Hvis der er tale om en finansiel aktivitet, bliver fonden, foreningen m.fl. dog omfattet af lønsumsafgiften med 15% af lønsummen. 

Virksomheder, der importerer og udgiver aviser, betaler lønsumsafgift af 3,54% (2021).

Alle andre beregner lønsumsafgift af 4,12% (2021) af lønsummen +/- overskud/underskud ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Lønsum og faldgruber
Det bør altid sikres, at virksomheder, der har momsfri aktivitet, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder m.fl. lønsumsafgiften.

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.