Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en skat på virksomhedens lønudgifter. Samtidig med at virksomheden er pålagt at betale lønsumsafgift, er fradragsretten for moms tilsvarende beskåret. Formålet med lønsumsafgiften er primært at skabe en mere retfærdig fordeling af skattebyrden og at opretholde konkurrencevilkår på tværs af forskellige brancher.

Men hvornår skal man betale lønsumsafgift? Virksomheder skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis det beløb, der skal betales lønsumsafgift af (afgiftsgrundlaget), overstiger 80.000 kr. årligt. Afgiftens størrelse fastsættes normalt som en procentdel af virksomhedens omsætning eller lønudgifter og varierer afhængigt af den pågældende branche. Alt vedrørende lønsumsafgift administreres af Skattestyrelsen og omfatter en række forskellige brancher og aktiviteter, som du kan se i listen herunder.

Følgende aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige:

 • Sundhedspleje (f.eks. læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.v.)
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Personbefordring
 • Sportsforeninger
 • Rejsebureauer
 • Undervisning
 • Bedemænd
 • Avissalg.
Beierholm rådgivning og revision 54

 

Hvor meget betales der i lønsumsafgift?

Virksomheder i den finansielle sektor betaler den højeste lønsumsafgift med 15,3% (2023 og 2024) af lønsummen. Hvis der er tale om en virksomhed, der har andre aktiviteter end de finansielle, så anvendes denne metode kun, hvis den finansielle aktivitet er virksomhedens hovedaktivitet.

Foreninger, fonde, organisationer betaler lønsumsafgift af 6,37% (2023 og 2024) af lønsummen. Hvis der er tale om en finansiel aktivitet, bliver fonden, foreningen m.fl. dog omfattet af lønsumsafgiften med 15,3% af lønsummen. 

Virksomheder, der udgiver og importerer aviser, betaler lønsumsafgift af 3,54% (2023 og 2024).

Alle andre beregner lønsumsafgift af 4,12% (2023 og 2024) af lønsummen +/- overskud/underskud uden finansielle poster ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Lønsum og faldgruber
Det bør altid sikres, at virksomheder, der har momsfri aktivitet eller sælger momsfrie ydelser, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder og visse grupper m.fl. lønsumsafgiften.

Vi hjælper gerne

Moms- og afgiftslovgivningen kan være kompleks at navigere i for virksomheder. Derfor står vi klar til at hjælpe med at skabe klarhed og sikre, at din virksomhed overholder alle gældende regler og forpligtelser. Uanset om det drejer sig om at sikre korrekt momsafregning, håndtere import- og eksportafgifter eller optimere virksomhedens afgiftsstruktur, kan vi tilbyde rådgivning og løsninger, der passer til dine behov. Kontakt os i dag for at få styr på din virksomheds moms- og afgiftsforhold.