5 gode råd, der styrker dit finansielle fodfæste ved en ny krise

Herunder har vi samlet en håndfuld gode råd, der kan bidrage til, at du styrker dit finansielle fodfæste bedst muligt for fremtidens udfordringer.

1.    Vælg fast rente på dit realkreditlån

Fast rente mindsker risikoen for at de faste udgifter stiger sammen med renten. Derudover vil en konverteringsmulighed være med til at beskytte din friværdi.


2.    Pust ikke balancen op

Hvis du låner til at investere i ejendomme, aktier eller andet, kan du nemt blive tvunget til at sælge på de forkerte tidspunkter, ligesom udgiften til gælden kan stige voldsomt under en krise.


3.    Bevar din sunde skepsis 

…og bliv ikke fartblind (eller grådig) på det forkerte tidspunkt. Når du køber, er der også en sælger – hvorfor sælger de? Og har en mellemmand i salget en interessekonflikt i form af en gevinst, hvis du køber? Hvis du bliver præsenteret for noget, som har klaret sig ualmindeligt godt eller næsten med sikkerhed vil komme til det, og som kan give et meget højere afkast samt har meget lavere risiko end traditionelle investeringer, så er der også en hage.


4.    Invester ikke i noget, du ikke forstår 

…og tag ikke forhastede beslutninger. Bare fordi andre har tjent på en investering de foregående år, er det ikke sikkert, at du også kommer til at tjene penge på det. Investerer du i aktioner og obligationer, så lær de grundlæggende principper bag, hvordan papirerne prisfastsættes.


5.    Sørg for at have spredning

Ved at sprede dine investeringer, undgår du at have hele din formue koncentreret i eksempelvis aktier, ejendomme eller obligationer. Dermed bliver du ikke sårbar overfor udviklingen på et bestemt område. Spredning på både aktivklasser, geografi og brancher reducerer din samlede risiko betragteligt.