Flader inflationskurven ud? Finansielle forventninger til 2023

Flader inflationskurven ud? Stabiliseres renten? Er det tid til obligationsopkøb? Og hvad med aktierne? Spørgsmålene er mange på bagkant af et usædvanligt 2022.

Vi sætter her ord på de signaler, vi ser for 2023, i et finansielt perspektiv.
Og så giver vi en kort definition på aktiv og passiv forvaltning samt aktivallokering.

Miniaturebillede.png