Hvad er bæredygtighed, og hvorfor interessere sig for bæredygtighed?

Bæredygtighedsdagsordenen stod kortvarigt i skyggen af coronaepidemien, men det er en dagsorden, som i den grad buldrer afsted nu. Derfor må alle mindre og mellemstore virksomheder forvente at skulle forholde sig til, hvordan bæredygtighed bliver en mere integreret del af forretningen. 

Beierholm-kom-i-gang-nu.jpg

Hvad er bæredygtighed?

Når vi taler om bæredygtighed, handler det ofte om udledning af CO2 . Det er nemt at måle, og derfor bliver det også ofte det parameter, som virksomhederne fokuserer på. Men bæredygtighed handler også om forbrug af materialer, naturressourcer og genbrug samt genanvendelse.

Som virksomhed skal du altså blandt andet tage stilling til, hvilke materialer du anvender, hvor ressourcekrævende produktionsprocessen er, samt hvordan du håndterer affald. Når man indleder arbejdet med bæredygtighed, er det derfor en god idé at arbejde sig igennem hele værdikæden for at skabe et klart overblik over produktets livscyklus fra produktion til bortskaffelse eller genanvendelse.

Med et godt indblik i alle processer samt styr på data bliver det nemmere at tage fat de steder, hvor der er en reel effekt.

Hvorfor skal SMV’er interessere sig for bæredygtighed?

Det spørgsmål stiller mange virksomheder sig selv. Men dykker man lidt ned i det, er gevinsterne nemme at få øje på.

- En virksomhed kan opnå konkrete besparelser ved at optimere produktionsprocesser og reducere mængden af anvendte ressourcer.

- Bæredygtighed og grøn omstilling styrker konkurrencekraften og skaber nye forretningsmuligheder, da nye produkter kan udvikles og afsættes på både eksisterende og nye markeder eller via nye partnerskaber.

- Bæredygtige initiativer giver virksomheden et bedre omdømme og imødekommer krav fra leverandører og kunder, som i stigende grad efterspørger – eller kræver – bæredygtige produkter og ydelser.

 - Rejsen mod bæredygtighed giver engagerede medarbejdere og et godt udgangspunkt for at tiltrække ny arbejdskraft.

- Og så skaber en bæredygtig virksomhed simpelthen positive resultater for miljøet og samfundet.

Det er blot nogle af de gevinster, virksomhederne opnår gennem arbejdet med bæredygtighed. Om man så vælger en mere defensiv tilgang, hvor man lever op til myndighedernes mindstekrav, eller om man vælger at være mere ambitiøs ved fx at lade bæredygtighed indgå som en integreret del af forretningen, bestemmer man selv. Det vigtigste er, at man kommer i gang – hellere i dag end i morgen. Ingen har gavn af at halte bagefter. 

Beierholm-Baeredygtighed-find-vejen.png

Krav fra omverdenen

Som virksomhed oplever man et stigende pres fra omverdenen i forhold til at tage fat på bæredygtigheds-dagsordenen. Også fra sider, hvor der tidligere ikke har været så tydelige forventninger. Men det er et tegn på, at det her er en dagsorden, som er nærværende på mange niveauer.

Der er blandt andet en stigende bevidsthed om konsekvenserne af det moderne samfunds forbrug og produktionsmetoder. Banker og investorer spørger ind til bæredygtige strategier ved udlån. Forsikringsselskaber begynder at kræve en bæredygtig opførsel fra kunderne. Den brede befolkning har en forventning om, at virksomhederne aktivt tager ansvar og opererer på bæredygtig vis.

B2B-segmentet er allerede begyndt at interessere sig for, hvor meget CO2 deres leverandører udleder. Derfor spørger de store virksomheder i forbindelse med indhentning af tilbud om, hvor meget CO2 deres underleverandører udleder. Det stiller krav til, at der er styr på data og dokumentation for bæredygtighed gennem hele værdikæden. 

Beierholm bæredygtighed skovrydning.jpg