Beierholm flytter til nyt og større domicil i Aalborg

Beierholm hovedkontor Aalborg.png
Beierholms nye kontordomicil i Aalborg. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Det er flere års kontinuerlig vækst, der betyder, at Beierholm nu er vokset ud af sit ca. 4.400 kvm. store eksisterende kontordomicil på Voergårdvej 2 i Aalborg. En kombination af opkøb og organisk vækst, ikke mindst inden for en række specialiserede rådgivningsydelser som digitalisering, bæredygtighed og outsourcing, betyder, at Beierholm i løbet af de seneste seks år har fordoblet antallet af medarbejdere.

”Danske virksomheder navigerer i en stadig mere kompleks virkelighed. Med ambitioner om at være de mindre og mellemstore virksomheders foretrukne sparringspartner har vi i Beierholm derfor de seneste år haft stort fokus på at udvikle vores ydelsespalette, så vi kan rådgive hele vejen rundt om virksomheden. I den proces er vi vokset og vi har i en længere periode afsøgt markedet for erhvervsejendomme i og omkring Aalborg. Qua vores størrelse og ambitioner om fortsat udvikling af vores rådgivningsforretning, har det været udfordrende at finde de rette fremtidssikrede rammer med mulighed for at fortsætte vores udvikling på både kort og lang sigt, fortæller adm. direktør i Beierholm, Søren V. Pedersen.

Med ca. 1.800 medarbejdere og mere end 40 kontorer fordelt over hele landet er Beierholm i dag landsdækkende, og altså fortsat med kontor hjemme i Aalborg, hvor det hele startede helt tilbage i 1929. I Aalborg er størstedelen af virksomhedens fællesfunktioner og specialister samlet, inkl. revisorer og rådgivere i alt ca. 250 medarbejdere. Med flytning til de ca. 7.400 kvm. store lokaler på Langagervej skabes der plads til at fortsætte den positive udvikling i fremtiden.

”Vi rykker nu tættere på Universitet og placerer os i Nordjyllands største erhvervsområde, og vi flytter ind i, hvad vi – i en nordjysk kontekst – vel godt kan kalde en ikonisk bygning, som igennem mange år har huset regionens store mediehus. Vi har været meget tilfredse med vores nuværende domicil på Voergårdvej, som vi alene fraflytter på grund af pladsmangel. Men vi er samtidig rigtig glade for, at det nu er lykkes at finde et nyt domicil og ser frem til, i tæt samarbejde med direktør Jesper Brøndum fra Tecta Invest, at sætte vores præg på bygningen og forme de bedste rammer for både kunder og medarbejdere i Beierholm i fremtiden”, slutter Søren V. Pedersen.

Tecta Invest købte hele ejendommen på Langagervej 1 af Det Nordjyske Mediehus tilbage i 2022, og det er nu kontorejendommen – tegnet af Jacob Blegvad og præmieret af Aalborg Kommune - der overtages af Beierholm. Trykkeribygningen og et resterende grundareal på godt 50.000 kvm. forbliver Tecta Invest´s ejendom.

”Vi glæder os til at arbejde videre med den resterende del af ejendommen og er glade for, at kontorhuset også fremover kommer til at virke som domicilejendom. Så selvom det ikke er en del af Tecta Invest´s strategi, at vi sælger ud af vores ejendomsportefølje, har vi i dette tilfælde lavet en undtagelse, fordi Beierholm i vores øjne er den optimale og helt rigtige bruger af huset”, fortæller Jesper Brøndum.

Hele forløbet omkring aftalen har været faciliteret af direktør Frank Jensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, som undervejs har sørget for en sikker og god proces. Beierholm overtager erhvervsejendommen på Langagervej 1 i første halvår 2024, hvor den vil være klar til indflytning.

Fakta ark om Beierholm

 • Beierholm er en dansk revisionsvirksomhed, indehavet af 157 partnere.

 • Beierholm har ca. 1.800 ansatte på mere end 40 kontorer i Danmark

 • Beierholm har en årlig omsætning på ca. 1,42 mia. kroner

 • Beierholm har i løbet af de seneste 6 år tæt på fordoblet både omsætning og antal medarbejdere

 • Beierholm er medlem af HLB, et internationalt netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomheder.

 • De seneste 11 år har Beierholm ligget i top-5 i trivselsmålinger blandt store virksomheder gennemført af Great Place to Work og har samtidig opnået topplaceringer ved måling af kundetilfredshed foretaget af Aalund Business Research.

Faktaark, Tecta Invest

 • Tecta Invest er ejet af Jens Enggaard.

 • Tecta Invest råder over ejendomme for ca. 850 mio. kr.

 • Tecta Invest har et mål om at være den foretrukne erhvervsudlejer i Aalborg-området.

 • Tecta Invest havde i 2022 et overskud på knap 50 mio. kr. og en egenkapital på 380 mio. kr.

For yderligere oplysninger

 • Adm. direktør Søren V. Pedersen, Beierholm.
  E-mail svp@beierholm.dk – Telefon 98 18 72 00. Mobil 51 26 06 31.

 • Kommunikations- & Marketingchef Uffe Thaarup, Beierholm.
  E-mail uth@beierholm.dk – Telefon 98 18 72 00. Mobil 20 80 28 41.

 • Adm. direktør Jesper Brøndum, Tecta Invest.
  E-mail jeb@tecta.dk – Mobil 41 29 32 06

 • Direktør og partner Frank Jensen, EDC Erhverv Poul Erik Bech.
  E-Mail frje@edc.dk – Telefon 58 58 75 72. Mobil 20 51 36 92.


 

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice