Årsopgørelsen klar medio marts

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data

Hvis det går som det plejer, er årsopgørelsen 2021 for almindelige lønmodtagere, studerende og pensionister klar allerede fredag den 11. marts 2022. Der vil helt sikkert være kø, så du kan med fordel vente et par dage, eller logge ind mellem kl. 24 og 06.

Restskat eller returskat?

Gentager statistikken sig fra 2021, så skal ca. 80 pct. have nogle af sine egne penge retur. Det vækker altid glæde. I så fald udbetales pengene ca. medio april til ens Nem-konto. 

Skal du betale restskat, anbefales det at indbetale den så hurtigt som muligt, så der løber så få renter på som muligt. Rentesatsen er 1,7% pct. regnet fra 01.01.22. til betalingsdagen. Hvis du ikke betaler inden den 1. juli 2022, så stiger renten til 3,7 pct. Renten kan ikke fradrages.

Hvis du ikke indbetaler restskatten, så tillægges den skatten i 2023 inklusive renter. Restskat over 22.192 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2022.

Har du handlet meget med værdipapirer, skal du tjekke positiv/negativ aktieindkomst og kapitalindkomst...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Det skal du tjekke

Alle rettelser skal foretages inden den 1. maj 2022 og i princippet skal du tjekke alle indkomster og fradrag. Her er nogle af dem, mange bør være særligt opmærksomme på.

1. Befordringsfradraget

Hold især øje med befordringsfradraget, da mange har arbejdet hjemme i 2021 og derfor har kørt mindre til og fra arbejde. Skat har fokus på befordringsfradraget, så vær præcis i opgørelsen. 

2. Renteudgifter og renteindtægter

Renteudgifter og renteindtægter på private lån og evt. lån, der betales over ejerforening ol. skal også manuelt indberettes og tjekkes. Det gælder også håndværkerfradraget og servicefradragene.

3. Positiv/negativ aktieindkomst og kapitalindkomst 

Har du handlet meget med værdipapirer, skal du tjekke positiv/negativ aktieindkomst og kapitalindkomst, idet der desværre kan være fejlindberetninger fra bankerne. Har du handlet værdipapirer gennem udenlandske banker/børsmæglere, der ikke automatisk indberetter til de danske skattemyndigheder, skal du selv lave en opgørelse og opgive tallene for gevinst/tab – husk at der er forskellige regler for noterede og unoterede aktier. Sørg for at have udførlig dokumentation og søg evt. rådgivning.

4. Regulering af pension

Pensionister, der har udsigt til tillæg til folkepensionen, skal være opmærksom på, at de til maj/juni modtager en regulering af deres offentlige pensioner i forhold til indkomsten i 2021.

Vi hjælper dig gerne

Der er selvfølgelig flere ting, du skal holde øje med end disse, og det er altid en individuel sag. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig med at navigere bedst muligt igennem årsopgørelsen.