6 ting du bør vide om bæredygtig investering

Beierholm_bæredygtig_investering.jpg

Her får du seks centrale indsigter, der kan styrke dit beslutningsgrundlag og hjælpe dig til at træffe de rette valg, når du skal investere bæredygtigt.

 

1: Bæredygtig investering handler både om til- og fravalg

Bæredygtig investering handler kort sagt om ordentlighed hos selskaberne, du investerer i. Det er indenfor bl.a. lovgivning, miljø og social ansvarlighed mm. Overordnet bidrager bæredygtige virksomheder til at løse de udfordringer, der fremgår af FN’s verdensmål. 

Mange virksomheder vil være placeret i en neutral kategori, da de ikke fremmer verdensmålene, men heller ikke hindrer dem, hvilket en række andre virksomheder til gengæld gør. Derfor handler ansvarlig og bæredygtig investering ikke kun om tilvalg, men også om fravalg. F.eks. kunne det være at frasortere værdipapirer inden for nogle bestemte brancher. Det kunne være våben-, tobaks-, eller kulindustrien.

2: ESG-scoren kan være et pejlemærke

I finansverdenen vurderes virksomheders bæredygtighed ud fra det, der kaldes en ESG-faktor. Ved en ESG-screening analyseres og sorteres ud fra virksomhedernes påvirkning, eller muligheder, inden for faktorerne Enviromental, Social og Governance – eller på dansk miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse.

Der findes dog ingen ensartet/officiel standard for ESG-score og udvælgelsesmetoderne vanskeliggøres derfor ofte af uigennemskuelighed og differentiering i de forskellige aktørers ESG-score på samme virksomhed. Men den kan bruges som pejlemærke i forhold til dine til- og fravalg, så længe du er opmærksom på, at værktøjet skal benyttes med nogle forbehold.

Et andet redskab, du kan benytte til dine til- og fravalg, er Svanemærket, som du sikkert kender fra andre sammenhænge. En svanemærket investeringsfond skal også leve op til en række krav og det betyder bl.a., at en vis andel af fondens portefølje skal have en god ESG-score. Det betyder ikke at der er tale om 100 pct. bæredygtig investering, og mærkningen fortæller ikke noget om risiko og afkastforventning i forhold til din investering.

For at komme udover problemet med forskellige definitioner, er EU i gang med at udarbejde en taksonomi, der skal definere, hvornår man må kalde en investering for grøn og hvordan der skal rapporteres herom. Arbejdet er i gang, men er blevet skubbet et par gange. Der kom en overraskende stor mængde høringssvar, hvilket fortæller noget om, hvor kompleks området er og ikke mindst, hvor mange der har interesser i udfaldet derpå. Taksonomien forventes endelig indført i 2022. 

Men det skal vel helst være bæredygtighed, du støtter, og ikke udbyderen af investeringsproduktet...
Beierholm Finansiel Rådgivning
Beierholm CSR handlingsplan.jpg

3: Bæredygtig investering behøves ikke være dyr

Muligheden for at investere bæredygtigt har været til stede i mange år, men den markedsføres mere nu, fordi det er oppe i tiden, efter en længere periode med økonomisk overskud og stigende fokus på klimadebatten. 

Når noget har stor interesse, vil der også blive forsøgt at lave forretning på det, og bæredygtig investering er ingen undtagelse. Men der er ingen grund til at betale unødigt dyrt for de bæredygtige investeringsprodukter. Den høje pris gør måske mindre, hvis du samtidig gør noget godt for miljøet, og tilmed får et fornuftigt afkast for det. Men det skal vel helst være bæredygtighed, du støtter, og ikke udbyderen af investeringsproduktet. 

Som på det øvrige investeringsmarked ser vi dyre aktivt forvaltede investeringsprodukter, som koster 2 pct. eller mere i årlige omkostninger – og det er eksklusiv de omkostninger, der er forbundet med at komme ind og ud af fonden. At betale en unødig høj omkostning påvirker ikke miljøet, men det går ud over dit afkast.

Allerværst er det, når nogle udbydere markedsfører sig med at være særligt grønne og samtidig tager ekstra omkostninger herfor, men når der så analyseres på indholdet i fondene, er forskellen til de ”almindelige” fonde forsvindende lille. Dette kaldes også ”Green-washing”.
 

4: Der findes også bæredygtige ETF’ere

Her kan løsningen være at kigge mod ETF’ere, som også kommer i bæredygtige udgaver, og således er et godt alternativ, hvor du bakker lige så meget eller mere op om bæredygtighed – bare til en lavere omkostning, så du får mulighed for at beholde en større del af afkastet på dine investeringer.

Når vi sammenligner de dyre fonde med en ETF, som har samme fokus på bæredygtighed, ser vi ofte et stort sammenfald af værdipapirer. Men der kan være mange penge at spare ved at vælge ETF’en, og det altså uden at du bakker mindre op om bæredygtighed og ansvarlighed. 

Det er ikke unormalt at kunne spare ca. 1,5 pct. i omkostninger, hvilket svarer til en årlig besparelse på omkring 15.000 kr. pr. investerede million. Bl.a. derfor ser vi, at ETF’erne generelt klarer sig bedre og giver et bedre afkast end de aktivt forvaltede fonde.

5: Der kan være risiko for en grøn boble

Overvejer du bæredygtig investering, skal du huske på, at det er et område med kraftig medvind for tiden. Det store fokus har flyttet mange penge over i de bæredygtige investeringsprodukter, og hvis det fokus forsvinder (forhåbentligt fordi det bliver en så integreret del af at drive virksomhed, at det holder op med at være noget særligt), kan der blive trukket mange penge væk igen. Det vil reducere mulighederne for et godt afkast og giver en risiko for bobledannelse. 

Men bæredygtig investering har også potentialet til at blive en mere varig trend. Udfaldet kender vi kun med tiden. Generelt kan bæredygtig investering give lige så gode afkast og i nogle tilfælde bedre afkast end traditionelle investeringer. Men du må ikke glemme, at der også her medfølger en risiko, og lige nu kan den altså være lidt større.
 

6: Du skal stadig have en investeringsstrategi

Om afkastet er godt, afhænger af hvad du investerer i og hvordan det går på de finansielle markeder. Ligesom med alt anden investering. Derfor er en investeringsstrategi, hvor du tager højde for din tidshorisont og risikoprofil afgørende for din succes med din investering. Her er spredning af risiko også et nøglebegreb, og det kan sagtens lade sig gøre, selvom du koncentrerer din indsats omkring bæredygtig investering.

Så husk nu at undersøge dine muligheder godt, inden du træffer beslutninger, om gøre din portefølje mere bæredygtig. Kan du gøre noget godt for miljøet og samtidig få et godt afkast for at gøre det, så er vi jo i kategorien for win-win scenarier.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg