Holdingselskab

Ved påbegyndelse af virksomhed ses ofte, at etableringen af et driftsselskab suppleres af stiftelse af et holdingselskab, der ejer driftsselskabet.

Konstruktionen er primært begrundet i følgende skattemæssige forhold:

  • Udbytte fra driftsselskabet kan skattefrit overføres til holdingselskabet, når dette ejer mindst 15% af driftsselskabet (efter 1. januar 2009: 10%)
  • Ved salg af aktierne/anparterne efter mindst 3 års ejertid vil provenuet fra salget ligeledes være skattefrit for holdingselskabet.

Holdingselskabet kan blive en såkaldt ”pengetank”. Beskatning af de opsamlede penge sker først, når den fysiske person, der ejer holdingselskabet, trækker pengene ud i form af udbytte eller aktiesalg/likvidationsudlodninger. Skattemæssigt vil selskaberne være sambeskattede (tvungen).

I praksis er der dog en række forretningsmæssige fordele ved at vælge holdingselskabsløsningen, eksempelvis:

  • Investeringen af overskudslikviditeten kan ske i holdingselskabet
  • Mulighed for, at driftsselskabet kan ”slankes”
  • Driften af erhvervsvirksomheden kan isoleres i driftsselskabet, mens andre sideaktiviteter kan varetages i holdingselskabet
  • Mulighed for en vis risikobegrænsning.

Hvad er ulemperne ved et holdingselskab? Naturligvis medfører etablering af et holdingselskab, at der skal udarbejdes et yderligere regnskab, udarbejdes aftaler og varetages administration for selskabet.

Ved en fornuftig planlægning vil omkostningerne dog være begrænsede og på sigt være en god investering i fremtiden - for at øge værdien af driftsselskabet og det løbende afkast heraf.

Kontakt revisor eller skatteafdelingen for en nærmere gennemgang af fordele ved holdingselskabet, herunder hvorledes selskabet nemmest etableres i praksis, og hvilke aftaler der skal udarbejdes mv.

in
Share
f
Share
Share