Pensionsopsparing

Pensionsopsparing i unoterede aktier

Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter, der ikke er optaget på en fondsbørs.

De pensionsordninger, der er omfattet, er følgende:

  • Ratepension i pengeinstitut
  • Kapitalpension i pengeinstitut

Der stilles krav til opsparingsordningens størrelse. De nye regler finder kun anvendelse for opsparingsordninger med en værdi over t.DKK 500 i det enkelte pengeinstitut. Derimod stilles der ikke krav til aktiviteten i den virksomhed, som selskaberne kan investere i.

Den øgede fleksibilitet forventes at skabe bedre vilkår for porteføljeinvesteringer i unoterede aktier. De politiske mål med ændringen er at fremme kapitaltilførsel til virksomheder, der skal udvide produktionen, øge investering i innovation, virksomhedsopkøb og generationsskifte samt iværksætteri.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for en nærmere vurdering af mulighederne i disse nye investeringsmuligheder.

in
Share
f
Share
Share