Pensionsopsparing

Pensionsopsparing i unoterede aktier

Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter, der ikke er optaget på en fondsbørs.

Pensionsordningerne, som er omfattet, skal være i et pengeinstitut og er følgende:

  • Ratepension
  • Kapitalpension
  • Aldersopsparinger.

Der stilles krav til opsparingsordningens størrelse, hvorfor reglerne kun finder anvendelse for opsparingsordninger med en værdi over DKK 500.000, som skal være opsparet i det samme pengeinstitut. Derimod stilles der ikke krav til aktiviteten i den virksomhed, som selskaberne kan investere i, eller om der er tale om et dansk eller udenlandsk selskab, så længe selskabet er hjemmehørende i EU/EØS.  

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for en nærmere vurdering af mulighederne i disse  investeringsordninger.

in
Share
f
Share
Share