Bruttolønsordninger

Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Beierholm har udarbejdet en særskilt folder om den skattemæssige behandling af en lang række personalegoder, hvortil der henvises. Læs den her 

En arbejdsgiver kan aftale en lønnedgang mod at stille skattefrie personalegoder til rådighed for medarbejderne. Der stilles særlige skattemæssige betingelser til en sådan ordning.

 • Aftalen skal være inden for rammerne af gældende ret, herunder overenskomster eller lokalaftaler, som måtte regulere ansættelsen. Aftalen skal herudover være civilretligt gyldig og kunne dokumenteres.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i løn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som minimum i 12 måneder.
 • Arbejdsgiveren skal stille godet til rådighed, og der kan derfor ikke selv betales for godet for efterfølgende at få refunderet udgiften.
 • Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat, hvorfor der ikke kan reguleres i aftalen i takt med forbrug eller løbende omkostninger.
 • Skattefrie godtgørelser for kørsel, kost og logi er ikke omfattet.

En lønnedgangsordning, der omfatter skattefrie goder, medfører en lavere skat for medarbejderen end kontantløn, og virksomhedens samlede udgift er stort set uændret (virksomheden kan fradrage udgiften til personalegodet som en almindelig driftsomkostning).

Der er i praksis godkendt en række aftaler om lønnedgang, hvor medarbejderen har fået stillet forskellige personalegoder til rådighed. Eksempelvis:

 • Fri telefon
 • Medarbejderbredbånd/datakommunikation
 • Sundhedsforsikring
 • Uddannelsesudgifter
 • Massageordning
 • Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde og periodekort til bus og tog (det er dog et krav, at medarbejderne undlader at tage befordringsfradraget med på selvangivelsen).

Det skal bemærkes, at det normalt ikke er en fordel at etablere ordninger, der omfatter goder af mere privat karakter. Det skyldes, at goderne er skattepligtige, og at skatten af sådanne goder i mange tilfælde derfor svarer til skatten af kontantløn.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share