Bruttolønsordninger

Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke.

En arbejdsgiver kan aftale en lønnedgang mod at stille skattefrie personalegoder til rådighed for medarbejderne.  Der stilles særlige skattemæssige betingelser til en sådan ordning. Læs mere

En lønnedgangsordning, der omfatter skattefrie goder, medfører en lavere skat for medarbejderen end kontantløn, og virksomhedens samlede udgift er stort set uændret (virksomheden kan fradrage udgiften til personalegodet som en almindelig driftsomkostning).

Der er i praksis godkendt en række aftaler om lønnedgang, hvor medarbejderen har fået stillet forskellige personalegoder til rådighed. Eksempelvis:

  • Fri telefon
  • Medarbejderbredbånd/datakommunikation
  • Sundhedsforsikring
  • Uddannelsesudgifter
  • Medarbejderobligationer
  • Medarbejderaktier
  • Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde og periodekort til bus og tog (det er dog et krav, at medarbejderne undlader at tage befordringsfradraget med på selvangivelsen).

Der kan etableres mange andre ordninger. Dog udelukker skattelovgivningen ordninger vedrørende medarbejder-pc’er og rejse- og befordringsgodtgørelse. For disse typer er der fastsat særlige regler.

Det skal bemærkes, at det normalt ikke er en fordel at etablere ordninger, der omfatter goder af mere privat karakter. Det skyldes, at goderne er skattepligtige, og at skatten af sådanne goder i mange tilfælde derfor svarer til skatten af kontantløn.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share