Tag toppen af din risiko og hold noget krudt tørt

Beierholm-finansiel-rådgivning-investeringsomkostninger.jpg

Derfor er det et mindre forventet afkast, du går glip af, ved at reducere aktieandelen i din portefølje. Til gengæld kan du potentielt spare dig selv for større tab, hvis krisen rammer.

Vi hænger os i historik

Men det er en svær øvelse for mange investorer, fordi mange har tjent godt på aktierne i mange år. Der har selvfølgelig været udsving undervejs, men når det går godt igen, er det ofte glemt.  Derfor kan det være svært at skulle reducere sin aktieandel for at øge andelen af obligationer.

Aktier har da også klaret sig bedst i det lange sigte, og lige nu står vi i en situation, hvor mange har opnået gode afkast på aktier, mens obligationerne i en årrække med historisk lave renter, har været mindre attraktive.

Går vi længere tilbage, vil statistikkerne også vise, at du får det højeste langsigtede afkast, ved at investere i aktier. Men når du kigger på den historiske udvikling, handler det også om perioden, du kigger på. Og for mange har aktier også givet nogle gevaldige knubs undervejs. Det er de knubs, du nu kan minimere betydeligt, uden det nødvendigvis koster dig markant på afkastet.

Beskeden pris for mindre risiko

Aktuelt kan du få 5-6 pct. i effektiv rente, ved at have en blanding af de mest sikre og lidt af de mindre sikre obligationer i porteføljen. Uden at tage nogen særlig risiko. Til sammenligning er de langsigtede afkastforventninger på aktier 7-8 pct.

Går du fra en portefølje med 100 pct. aktier til en sammensætning med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, kan det således forventeligt koste dig ca. 2 pct. på halvdelen af din portefølje. Det vil sige er 1 pct. på din samlede portefølje – en relativt beskeden årlig pris.

Kommer der, i form af en krise, et markant fald i markedet, sparer du samtidig halvdelen af dit tab. Falder aktierne eksempelvis 30 pct., så falder din portefølje måske kun 10 pct., hvis du har taget obligationer med modsatrettede tendenser ombord.

Det handler også om at give sig selv mulighed for at købe op, hvis markedet falder...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Der er også en risiko ved obligationer

Dermed ikke sagt, at alle obligationer er sikre og uden risiko. Det afhænger af sammensætningen, og du risikerer også at blive ramt hårdere end de 10 pct. i det nævnte simple eksempel, hvis det hele falder på en gang. Men set over en bred kam, vil din risiko være mærkbart mindre.

Hvordan fordelingen skal være mellem aktier og obligationer er individuelt. For nogle vil det handle om at tage toppen af risikoen. For andre er det en god ide at sikre sig i større omfang.

Hold noget af krudtet tørt

Men det handler ikke kun om risiko. Det handler også om at give sig selv mulighed for at købe op, hvis markedet falder. Det er en vigtig overvejelse at have med.

For en ung pensionsopsparer, som løbende sætter penge ind, er der naturlige intervaller mellem opkøb og således mulighed for at agere, hvis markedet falder. Og skal du først bruge pengene om mange år, kan det sagtens være, at du skal bevare en høj aktieandel i din portefølje.

Er du derimod i en situation, hvor du de senere år har tjent gode penge på aktier og du har hele din formue investeret, men også har et likviditetsbehov i nær fremtid, så er din risiko helt anderledes høj, hvis ikke du tilpasser din portefølje. Og så kan du pt. gøre meget godt for din portefølje, ved at tage den værste risiko ud og dermed også undgå at skulle sælge ud af aktierne på et dårligt tidspunkt, fordi du skal bruge noget likviditet.

Det samme gør sig gældende, hvis du bare gerne vil undgå en potentiel rutsjetur på aktiemarkedet, som vi oplevede under Corona eller finanskrisen. Holder du noget af krudtet tørt, har du mulighed for at købe op, når markedet er faldet – og mens du venter, får du altså nu en fornuftig rentebetaling for dit tørre krudt.

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Du skal et spadestik dybere

I denne sammenhæng taler vi om det brede aktiemarked og obligationer generelt. Men både når det gælder aktier og obligationer, er der selvfølgelig stor forskellighed alt efter, hvad du investerer i.

Obligationer er ikke bare obligationer. Nogle er mere sikre end andre, og nogle har en renterisiko, mens andre indeholder en kreditrisiko og måske også en valutarisiko. Så du skal holde dig for øje, hvilken type obligationer du har, og vide at de vil opføre sig forskelligt, både når det går godt og når det går skidt i økonomien.

Det samme gælder aktier. Der er vækstaktier, som er steget meget og er mere volatile, og der er mere defensive aktier, eksempelvis udbytteaktier. Der er mange faktorer og nuancer, så udover at se på aktieandelen, bør du også se på, om de aktier, du har er mere eksponeret til vækst eller om de er bedre egnet til en periode med en vis opbremsning.

Risikostyring er en vigtig disciplin

Vi er tilbage ved det gamle råd om ikke at putte alle sine æg i samme kurv. De fleste investorer har mere værdi ud af at lave en god risikospredning end at forsøge at ramme den næste kursraket. Risikostyring er en vigtig disciplin. Markedets bevægelser de seneste år kan have skubbet til fordelingen i din portefølje. Bliv ikke fartblind, men sørg for at genbesøge din strategi.

Skulle det vise sig at blive en blød landing, uden den store krise og at aktierne klarer sig godt igennem, så husk på, at du stadig har et godt afkast på aktiedelen i din portefølje, og at du samtidig har fået rente på delen med obligationer. Selvfølgelig kan du være gået glip af lidt afkast, men det har givet dig nogle andre muligheder og en lidt roligere nattesøvn undervejs.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg