Er du klar til at indberette momsfrie indtægter på momsangivelsen?

Myndighederne udvider til stadighed kravene til indberetninger fra danske virksomheder – der er nu  kommet krav om en årlig indberetning vedrørende momsfritagne indtægter. Vi forventer derfor en øget kontrolindsats på området.

Hvis din virksomhed f.eks. driver vognmandsforretning eller måske er beskæftiget med kunstnerisk virksomhed eller alternative behandlingsformer m.v., er der ofte både momspligtige- og momsfritagne indtægter. Din virksomhed vil i så fald være omfattet af de nye indberetningskrav, der netop er trådt i kraft.

Hvad handler det om?

De nye krav til indberetning betyder, at virksomheder med blandede momspligtige- og momsfritagne indtægter på momsangivelsen, for henholdsvis 2. kvartal eller 1. halvår af 2024, skal oplyse størrelsen af den delvise momsfradragsret, som virksomheden anvender i år 2024 samt slutdatoen for det regnskabsår, som denne er beregnet på baggrund af. Oplysningerne skal angives ved indberetningen for juni måneds moms.

På myndighedernes hjemmeside henvises alene til den delvise momsfradragsret, der skal beregnes efter momslovens § 38, stk. 1, dvs. at der tilsyneladende fortsat ikke skal oplyses noget i den forbindelse for virksomheder med momsfrie indtægter, der falder helt uden for momslovens anvendelsesområde – f.eks. indtægter fra tilskud uden modydelse og indtægter fra myndighedsopgaver og lignende.

Den delvise momsfradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 fremkommer ved at tage værdien af årets momspligtige omsætning og dividere med årets samlede omsætning. Den pågældende brøk afgør hvor stor en andel af købsmomsen for virksomhedens fællesomkostninger, der kan trækkes fra i momsregnskabet.

Beierholm-lov-om-tidsregistrering.jpg

Hvad skal du være opmærksom på?

De nye krav til indberetning hænger sammen med de regler, der trådte i kraft pr. 1. januar 2024, der omhandler, hvornår man skal være færdig med beregning af foregående års endelige delvise momsfradrag.

Kun hvis du har færdigberegnet brøken for år 2023 senest på tidspunktet for indberetningen af første momsperiode i år 2024, har du ret til at anvende brøken fra år 2023 hele år 2024 – hvis ikke skal du anvende brøken for år 2022. Derfor er det vigtigt at være ekstra opmærksom, før du oplyser størrelsen af brøken og regnskabets slutdato. Skulle der være fejl heri, kan det få konsekvenser.

Hvis du ikke allerede har læst vores nyhedsbrev om de nye regler for opgørelse af delvis momsfradragsret, brugen heraf samt hvornår du kan korrigere beløbet, der trækkes fra i købsmoms uden at blive ramt af rentereglerne, kan du finde det her.

Vær desuden opmærksom på ikke at forveksle de momsfrie ydelser efter momslovens § 13, der påvirker den delvise momsfradragsret med de momsfrie EU-salg eller salg til 3. lande. Salg ud af landet er stadig momspligtigt – det er blot med 0% salgsmoms og er derfor ikke omfattet af den nye indberetning.

Vigtigt, at I kommer godt fra land

De nye krav om indberetning vedrørende momsfrie indtægter betyder først og fremmest en risiko for mere kontrol og større risiko for krav om renter m.v., hvis man har opgjort momsfradraget forkert på et forkert tidspunkt – eller blot tastet forkert.

Det er derfor vigtigt, at I kommer godt fra land med procedurer for, hvordan I overholder reglerne. Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, hvis du har brug for assistance.