Lavere elafgift og mere i godtgørelse for liberale erhverv

Lavere elafgift

Fra 1. januar sænkes elafgiften fra de nuværende 72,3 øre/kWh til 0,8 øre/kWh i første halvår af 2023. Herefter stiger afgiften i andet halvår af 2023 til 69,7 øre/kWh, hvis ikke folketinget vedtager at ændre satsen inden.

Det betyder, at prisen som udgangspunkt for 1 kWh falder med 89,38 øre/kWh inklusive moms.

Liberale erhverv

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af en del af elafgiften, uanset om det anvendes til såkaldt proces eller til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling.

Hidtil har liberale erhverv dog været afskåret fra at få godtgørelse af elafgiften for el, der blev brugt til andet end rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Fra 1. januar vil også liberale erhverv, som udgangspunkt, kunne få godtgørelse af deres fulde elforbrug, uanset om elektriciteten er anvendt til computere, belysning m.v. eller til rumvarme, varmtvand og komfortkøling.

De erhverv der hidtil har været afskåret fra at få godtgørelse af deres fulde forbrug, omfatter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer, f.eks. vagtbureauer, vikarbureauer m.v.
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamevirksomheder
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

Fra 1. januar 2023 vil disse virksomheder derfor kunne få godtgørelse af elafgift efter de samme regler som alle andre momsregistrerede virksomheder.

Beierholm - kvinde og mand på kontoret.jpg

Godtgørelse af elafgift

Godtgørelsen af elafgiften betyder, at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgiften af deres elforbrug med undtagelse af 0,4 øre/kWh.

Alle momsregistrerede virksomheder kan derfor, som udgangspunkt, få godtgørelse af 0,4 øre/kWh i første halvår af 2023 og af 69,3 øre/kWh i andet halvår af deres elforbrug.

Virksomhederne kan dog kun få godtgørelse i samme omfang, som de har fradragsret for moms, og når virksomheden anses for at være den faktiske forbruger af elektriciteten.

Som udgangspunkt skal virksomheden medtage godtgørelsen af elafgift på momsangivelsen, med mindre virksomheden har tilladelse til at være forbrugsafregnende eller har tilladelse til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.