Indberetning til eIndkomst skal fra 1. januar 2024 omfatte TIN-nummer, når medarbejder er bosat i udlandet

Når en dansk virksomhed udbetaler løn til en medarbejder bosat i udlandet, skal virksomheden allerede i dag indberette ”supplerende personoplysninger”.

Dette gælder både for medarbejdere, der er skattepligtige til Danmark og medarbejdere, som ikke er skattepligtige til Danmark, men modtager løn el.lign. fra en dansk arbejdsgiver. Det gælder også for danskere (som jo har et CPR-nr.), som er bosat i udlandet og enten ikke er skattepligtige til Danmark eller er begrænset skattepligtige til Danmark.

Hidtil har disse supplerende oplysninger bestået i fødselsdato, køn, navn, gade, postnr., by og landekode på medarbejderen.

Fra og med januar 2024 skal arbejdsgiver også indberette medarbejderens skatteidentifikationsnummer (TIN = Tax Identification Number) og eventuelt også medarbejdernummer for indkomstmodtageren. Der skal ikke længere anvendes et fiktivt cpr-nr.

Hvad betyder det?

Dette nye krav betyder, at virksomheder med medarbejdere, som bor i udlandet, skal sørge for at få indhentet medarbejderens udenlandske Tax Identification Number (TIN) forud for lønkørslen af januar-lønnen.

TIN udstedes af skattemyndighederne i det land, hvor personen bor. Danske arbejdsgivere skal derfor bede sin medarbejder oplyse dennes TIN.

Oplysningerne anvendes – som hidtil – til udveksling af indkomstoplysninger til det land, hvor indkomstmodtageren er bosat. Det må forventes, at det fremadrettet bliver lettere for de udenlandske skattemyndigheder at anvende oplysningerne fra Danmark til at identificere modtageren og kontrollere, om medarbejderen har selvangivet sin danske lønindkomst i bopælslandet.

Ikrafttræden og link

De nye regler finder anvendelse på indberetninger for lønperioder, som slutter 1. januar 2024 eller senere. Systemmæssigt er muligheden i eIndkomst-systemet åben for brug fra og med den 5. december 2023.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe TIN før indberetning, er der stadig mulighed for at indberette uden. Der henvises til eIndkomst Vejledningen kap. 5 med tilhørende underpunkter for detaljerne vedrørende fremtidige indberetninger.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.