Hvad er min virksomhed mon værd?

Beierholm rådgivning og revision 29

Det er aldrig for tidligt at forberede et generationsskifte. Til gengæld kan det have uheldige konsekvenser at vente for længe.

Men for mange ejerledere er det svært at give det livsværk fra sig, som de måske har brugt et helt arbejdsliv på at skabe. Der er rigtig mange følelser involveret, og ofte bliver tanken om et generationsskifte skubbet i baggrunden. Det går jo godt, så der er ingen grund til at ændre på noget her og nu, synes devisen at være.

Problemet opstår, hvis man venter så længe, at virksomheden begynder at miste værdi, fordi man ikke længere har kræfterne til at passe den. Hvis man ikke formår at fastholde sine kunder og markedsandele, er man reelt i gang med at afvikle virksomheden.

Det kan blive skæbnesvangert, hvis virksomhedens værdi repræsenterer størstedelen af ens pensionsopsparing. Så har man ikke længere den økonomi i alderdommen, som man har budgetteret med.

Hvis man skal have mest muligt ud af sin virksomhed, er det derfor en rigtig god idé at tage fat på forberedelserne til et generationsskifte, mens man stadig er helt på toppen.

Start med værdiansættelsen

Men hvor starter man, spørger mange ejerledere, der måske kun én gang i livet står over for at skulle sælge deres virksomhed. Her er svaret, at det giver rigtig god mening, at det første skridt er en værdiansættelse af ens virksomhed. Hvor meget er livsværket egentlig værd? Det skal afklares, uanset om det er familien eller en køber udefra, der skal tage over.

Beierholm Virksomhedsvurdering er et vurderingsværktøj, der hurtigt og nemt kan give ejerlederen en troværdig vurdering af virksomhedens værdi. Det sker med afsæt i virksomhedens historiske data og forventninger til fremtiden.

De eneste oplysninger, der er behov for, er selskabets CVR-nr. samt fastlæggelse af forudsætningerne.

Beierholm Virksomhedsvurdering er ikke eksakt videnskab, men man får en indledende værdiansættelse, der kan være første skridt for ejerlederen, når det handler om enten salg eller salgsmodning af virksomheden.

En digital motor udskriver en 12 siders vurderingsrapport, der indeholder seks overordnede afsnit:

 

 • Virksomhedens historik
 • Værdiansættelsesmodel
 • Forudsætninger
 • Værdiberegning
 • Følsomhedsoplysninger ift. forudsætninger
 • Branchesammenligning.

Gode råd ved generationsskifte

Beierholm har deltaget i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en lang række generationsskifter. Vi har udmøntet vores viden og erfaringer i en række gode råd:

 1. Søg rådgivning tidligt. En skæv start på et generationsskifte risikerer at koste på længere sigt. Ekstern rådgivning fra starten af processen betaler sig.
   
 2. Indsæt en bestyrelse. Erfaringerne viser, at en professionel bestyrelse gavner generationsskiftede virksomheders økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne bliver dine uvurderlige sparringspartnere.
   
 3. Læg en tidsplan – og giv plads. Det tager tid at modne en virksomhed til ejerskifte. Læg en plan for, hvordan og hvornår du træder helt ud. God tid og planlægning er alfa og omega.
   
 4. Tænk skat ind i planerne. De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan generationsskiftet er tilrettelagt. Tag din revisor med på råd.
   
 5. Sæt en realistisk pris. Værdiansættelsen er afgørende for, om du og sælger finder hinanden. Se bort fra mavefornemmelsen og få udarbejdet et formelt og troværdigt grundlag at arbejde ud fra.
Beierholm rådgivning og revision 4

Skal vi vurdere din virksomhed?

Erfaringerne viser, at ejerledere, der har haft en strategi for deres generationsskifte og i den forbindelse har fået værdiansat virksomheden, har oplevet en langt mere overskuelig proces.

Hvis du har mod på at tage det første skridt, så kontakt din revisor og lad os sammen sætte tal på din virksomhed med Beierholm Virksomhedsvurdering.