Håndtering af elafgift ved opladning af elbiler

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvem der kan få godtgørelse af afgiften på den elektricitet, der forbruges til opladning af elbiler. En lang række forhold har indflydelse på, om virksomheden har ret til godtgørelse af elafgiften.

Reglerne er indført som en særordning, der fungerer som et tillæg til de almindelige betingelser, der skal være overholdt før, at en virksomhed kan opnå godtgørelse af elafgiften på den forbrugte elektricitet.

Opsummering

Virksomheder skal være opmærksomme på håndteringen af elafgiften af den elektricitet, der forbruges i ladestanderen til opladning af registrerede elbiler. Uagtet om virksomheden selv er berettiget til at opnå en godtgørelse af afgiften på den forbrugte elektricitet eller ikke er, kan virksomheden fortsat støde på udfordringer, hvis de er indblandet i leverancen af den elektricitet, der forbruges i ladestanderen. En forkert håndtering af elafgiften kan påvirke adgangen til godtgørelse af elafgiften på virksomhedens øvrige forbrug af elektricitet.

Kriterier for at opnå en godtgørelse

For at være berettiget til at få godtgørelse af afgiften på den elektricitet, der forbruges i ladestandere, herunder hurtigladere, er der en række kriterier, der skal overholdes. Her gælder bl.a., at virksomheden skal:

  • Forbruge afgiftspligtig elektricitet
  • Være registreret efter momsloven
  • Kunne anses for at være forbrugeren af elektriciteten forbrugt i ladestanderen, og
  • Måle forbruget af elektricitet i hvert enkelt ladestander.

Der er således ikke indsat kriterier til ladestanderens placering, herunder om den er opstillet på virksomhedens grund eller hos en privat forbruger. Ligeledes er det ikke afgørende for retten til godtgørelsen af afgiften på elektriciteten, hvem der har ejerskabet af ladestanderen, samt hvem der leverer elektriciteten til ladestanderen.

Bemærk, at kriterierne er de samme, uanset om virksomheds aktivitet er at drive ladestandere eller virksomheden selv ejer, drifter og anvender ladestanderen.

Beierholm elbil lader

Udfordringer med håndteringen af afgiften på elektriciteten

Ovenstående kriterier skaber en række problemstillinger, da det ikke nødvendigvis er den pågældende virksomhed, hvor ladestanderen står opstillet, der er berettiget til at opnå en godtgørelse af afgiften på den forbrugte elektricitet. Det er alene virksomheden, der opfylder kriterierne, der er berettiget til at opnå en godtgørelse af afgiften på den elektricitet, der er forbrugt i ladestanderen.

Såfremt virksomheden ikke opfylder kriterierne, er det nødvendigt at adskille afgiften på den forbrugte elektricitet fra virksomhedens øvrige forbrug af godtgørelsesberettiget elektricitet.

Der kan således godt opstå situationer, hvor det ikke er den virksomhed, der rent praktisk står for at levere elektricitet til den pågældende ladestander, som der rent juridisk anses for at være forbrugeren af elektriciteten. Dette vil medføre, at virksomheden, der leverer elektriciteten, ikke har ret til at opnå godtgørelse af afgiften på den forbrugte elektricitet. 

Virksomheder, der har en ladestander opstillet, som anvendes til opladning af registrerede elbiler, skal dermed være opmærksom på den afgiftsmæssige problemstilling, uagtet om de kan anses for at være den der er berettiget til at opnå en godtgørelse af afgiften på den forbrugte elektricitet.

 

Afsluttende bemærkninger

Vær opmærksom på, at brugen af særordningen forudsætter, at virksomheden overholder de dertilhørende kriterier. Særordningen er indtil videre gældende frem til udgangen af 2030.

Såfremt virksomheden ikke overholder kriterierne for brugen af særordningen, ved f.eks. at oplade en genstand, der ikke kan anses for at være en registreret elbil, gør et andet regelsæt sig gældende. Her kan der fortsat være mulighed for at opnå en godtgørelse af afgiften på den elektricitet, der forbruges til opladningen.

Derudover kan brugen af ladestandere, afføde en række andre skatte- og momsmæssige problemstillinger.

Ønsker du at høre nærmere om reglerne og indgå i en dialog om, hvorvidt din virksomhed håndterer den i ladestanderen forbrugte elektricitet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling for en nærmere drøftelse herom.