Fristen for indberetning af årsrapporten for 2021 er udskudt til 30. juni 2022 – lovforslaget er nu vedtaget

Udskydelse af indberetningsfristen med 1 måned

Folketinget har nu vedtaget at udskyde fristen for indberetning af årsrapporter med 1 måned, så årsrapporten nu skal indberettes senest 6 måneder efter balancedagen. Den nye indberetningsfrist er gældende for årsrapporter med balancedag 31.12.21 eller senere.

For årsrapporter, der har balancedag d. 31.12.21, er den nye indberetningsfrist således d. 30.06.22.

Den forlængede frist er gældende for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C. Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal fortsat indberette årsrapporten senest 4 måneder efter balancedagen.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende indberetning af årsrapporter, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor.