Forventninger om højere afkast

Beierholm-Finansiel-analyse.jpg

Det har været et sløjt år for de fleste investorer. Markederne er dykket og der har været tab. Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også disse dyk på de finansielle markeder.

Det har nemlig den fordel, at du nu kan forvente mere i afkast i de kommende år. Altså kan du forvente, at nogle af de penge, du har investeret og tabt, vil finde tilbage i din portefølje over en årrække.
 

Mere realistiske afkastprognoser

Rådet for Afkastforventninger har i sin senest offentliggjorte rapport således præsenteret en stigning i det forventede fremadrettede afkast - særligt på obligationer, hvor den stigende rente har løftet det forventede afkast med et par procent. 

Rådet for Afkastforventninger er nedsat af Finans Danmark samt Forsikring & Pension og har bl.a. til formål at sikre realistiske og ensartede afkastforventninger til brug for dan-skernes pensionsprognoser. Det skal sikre at banker og pensionskasser, i kampen om kunderne, ikke påbegynder en uhensigtsmæssig konkurrence på forventninger til fremti-digt afkast og således lover investorerne for optimistiske afkastprognoser i deres iver for at tiltrække flere kunder. 

De fælles forudsætninger fra rådet sikrer dermed et så realistisk billede som muligt af, hvilket afkast du som investor kan forvente på forskellige investeringsaktiver som for-skellige aktier, obligationer og alternativer de næste fem, ti eller flere år – uanset hvilken pensionskasse eller bank, der giver dig et tilbud.

Prognosen er en vurdering af det samlede marked baseret på konsensus skabt ud fra data indsamlet hos en række centrale finansielle udbydere. Det er vigtigt at forstå, at der her arbejdes med et gennemsnitligt forventet afkast for en længere tidshorisont. Altså kan der komme udsving undervejs, ligesom der ikke er nogen garanti for et afkast af en vis størrelse.
 

Der er anledning til at tage stilling til sin investeringsstrategi...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Ikke så enkelt og ej heller perfekt

I det hele taget rummer prognosen mange nuancer. Den omhandler ikke kun aktier og obligationer, men også flere forskellige andre former for værdipapirer. Der er forskellige typer obligationer og aktier mv., som har forskellige karakteristika og afkast. Der er alternative og unoterede aktier. Det kan være infrastrukturer og vedvarende energi, eller det kan være ejendomme.

Modellen er ikke perfekt og kan ikke forudsige den præcise udvikling, men den er blevet forbedret i løbet af årene og tager i højere grad højde for konjunkturerne i markedet.

Det handler på mange måder også om sund fornuft. Når markedet er steget markant, som eksempelvis op til finanskrisen, så kan der ikke forventes samme høje afkast fremadrettet. Omvendt kan vi historisk også se, at når vi bliver ramt af en hård nedtur, så venter der på den anden side perioder med højere afkast.
 

Med tiden vindes det tabte tilbage

Men hvad betyder de nye afkastforventninger så i kroner og ører, og hvornår er det tabte vundet tilbage? 

Lad os tage et eksempel. En pensionsopsparer havde i starten af 2022 en pensionsopsparing på 1 mio. kr. Pensionen skal først bruges om 15-20 år og er derfor investeret i en blanding af aktier, obligationer og alternativer ud fra en middel risiko. Med den valgte sammensætning var det forventelige afkast dengang ca. 3,7 pct. p.a. 

Nu, ca. et år senere, er renten steget og opsparingen er faldet 10 pct. i værdi. Til gengæld er der nu en forventning om et højere afkast de næste 10 år. Tager vi udgangspunkt i samme fordeling af investeringer og de opdaterede forventninger fra Rådet for Afkastforventninger, så vil det forventede afkast være steget til 4,8 pct. p.a., altså 1,1 pct. mere om året. 

Hvis vi sammenligner en pension med en værdi på 1 mio. kr. og 3,7 pct. afkast med en tilsvarende pension på 900.000 kr., men et afkast på 4,8 pct., så passer det faktisk ret præcist med at de efter 10 år begge har en værdi på lige knap 1.440.000 kr. (før PAL-skat). Fortsætter det højere afkast udover de 10 år, vil det faktisk være pensionen med den lavere startværdi, der ender med at blive mest værd pga. det højere afkast.
 

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-afkastforventninger.jpg

Købsmuligheder opstår – hvad er din strategi?

Skal du ind på markedet med nye penge, så kan du glæde dig over, at du på nogle punkter køber billigere nu end for et år siden. På nogle områder er vi dog mere eller mindre tilbage på niveau. De store tab, som rækker 2-3 måneder tilbage, er allerede blevet mindre. Men situationen kan give anledning til købsmuligheder i markedet, og som ny investor har du ikke en eksisterende opsparing, der er faldet, og du kan kigge ind i nogle høje af-kastforventninger. 

Er du eksisterende investor med tab i din depotværdi, kan du som nævnt forvente at vinde dit tab tilbage over en årrække. Afhængigt af din fordeling af investering, vil der nok gå nogle år, inden du har en værdi, der er lige så stor som det, du ville have haft dengang de-potværdien var høj og du havde den lave afkastforventning. Men på den lange bane kan du altså ende med et samlet bedre afkast – særligt hvis du stadig er i gang med at indbetale.

Det er vigtigt, at du tager stilling til din investeringsstrategi og løbende genbesøger den som tingene udvikler sig. Nu er et godt tidspunkt til at gøre netop det.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg