Finansloven 2024 - ændringer for skat, moms og afgifter

Forhøjelse af bundfradrag for elbiler

Der gælder for elbiler, at de har et særligt bundfradrag, når der skal beregnes registreringsafgift på bilen. Der blev i 2021 indgået en aftale, som betød, at dette bundfradrag løbende skulle nedsættes fra 2023 og frem mod 2030. Finansloven 2024 sikrer, at den planlagte stigning i registreringsafgiften for 2024 og 2025 annulleres.

Den planlagte stigning i registreringsafgiften (og nedsættelse af bundfradrag) er stadig aktuel fra 2026 og frem mod 2030.

Det fremgår af finansloven, at forslaget forventes at kunne implementeres pr. 1. februar 2024. Dette betyder, at elbiler i perioden 1. januar 2024 og frem til 1. februar 2024 vil rammes af den planlagte stigning i registreringsafgiften.

Beierholm-bæredygtighed-brochure-SMV-1.png

Forhøjet servicefradrag

Det er muligt at få fradrag for udvalgte serviceydelser som f.eks. rengøring, børnepasning og havearbejde. Servicefradraget er op til DKK 6.900 i 2024. Aftalepartierne foreslår, at servicefradraget for 2024 og fremadrettet skal hæves med DKK 5.000, således at det for 2024 udgør i alt DKK 11.900.

Servicefradrages værdi udgør ca. 26% i 2024 og forhøjelsen betyder dermed en skattebesparelse på DKK 1.300, hvis fradraget anvendes fuldt ud i 2024.

 

Forlængelse af fjernvarmepulje

Der er tidligere indgået aftale om en fjernvarmepulje, som skulle hjælpe fjernvarmeselskaber med at udrulle fjernvarme til flere borgere. Puljen stod til at blive udfaset ved udgangen af 2023, men forlænges nu med et år.

Som det også har været gældende tidligere, kan borgere ikke forpligtes til at tilslutte sig fjernvarme, uanset om det er med eller uden støtte.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.