Lønsumsafgifter

Hvis din virksomhed betaler lønsumsafgift og benytter sig af regeringens hjælpepakke vedrørende kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere, kan kompensationen have indflydelse på den lønsumsafgift, som din virksomhed skal betale.

Hvis lønkompensationen vedrører ansatte, som normalt beskæftiger sig med virksomhedens lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal kompensationen for løn til disse nu hjemsendte medarbejdere ikke indgå i opgørelsen af lønsum i forbindelse med lønsumsafgiften. Kompensationen er derimod indkomstskattepligtig for virksomheden.

Hvis din virksomhed betaler lønsumsafgift efter metode 1 eller 2, har det således stor betydning for størrelsen af den lønsumsafgift, som virksomheden skal betale, at kompensationen ikke skal medregnes til lønsummen. Dette skyldes, at afgiften efter disse 2 metoder alene beregnes på baggrund af lønsummens størrelse som hhv. 6,37% og 15,20% af lønsummen (2020-satser).

Hvis din virksomhed opgør lønsumsafgift efter metode 4, skal eventuel lønkompensation indgå i opgørelsen af virksomhedens over- eller underskud. Lønsumsafgiften beregnes herefter som 4,12% af lønsummen +/- over- eller underskud (2020-satser). I dette tilfælde vil der derfor kun være en tidsmæssig forskydning af betaling af lønsumsafgiften, idet der først betales lønsumsafgift af overskuddet i forbindelse med årsangivelsen

Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 3 (udgivere og/eller importører af aviser), vil i forhold til lønsumsafgift ikke være berørt af, om de har modtaget lønkompensation eller ej. Det skyldes, at disse virksomheder udelukkende afregner lønsumsafgift i forhold til deres omsætning fra salg af aviser (3,54% i 2020).

På denne side kan du læse mere om Lønsumsafgift

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.