Kundetilfredshed og -loyalitet er grundlaget for god sparring

De store rådgivnings- og revisionsvirksomheder sættes årligt under lup i Revisionsbarometret, en omfattende kundetilfredshedsanalyse, foretaget af analyseinstituttet Aalund. I årets rapport cementerer Beierholm sin position i toppen af tilfredsbarometret, hvor netop Beierholms rolle som sparringspartner for ledelsen, markerer sig som et af de centrale succeskriterier.

Tæt samarbejde udvikler virksomheden

Centralt for dette samarbejde er et ufravigeligt fokus på nærhed og tilgængelighed overfor den enkelte kunde. Kombineret med specialiserede rådgivningskompetencer og indsigt i både branche og virksomhed har det vist sig at være en velfungerende og efterspurgt cocktail. 

Ikke mindst fordi stigende kompleksitet og øget konkurrence stiller stadig større krav til danske virksomhedsejere, der udover at sikre den daglige drift også skal holde skarpt fokus på den videre udvikling af forretningen.

I den sammenhæng oplever Beierholm i stigende grad et ønske om, at vi indtager rollen som ledelsens sparringspartner i forbindelse med udviklingen af virksomheden.

Det tætte samarbejde og kundetilfredshed er nøglen til kundeloyalitet, som er en forudsætning for den kontinuitet, der er vigtig for forretningsudvikling. Det er en selvforstærkende positiv spiral, hvor vi med indtrædelse i rollen som sparringspartner kommer endnu tættere på ledelsen og endnu bedre forstår dynamikkerne i virksomheden og den verden, den agerer i. Den store indsigt i forretningen skaber et stærkt udgangspunkt for den videre udvikling og for endnu bedre rådgivning.

Beierholm rådgivning og revision 23

Coronakrisen viser værdien af den betroede sparringspartner

En ting, der har været særligt efterspurgt i 2020, er den rette information og sparring for at kunne navigere igennem coronakrisen. Et parameter, der også behandles i Revisionsbarometret og hvor resultatet bekræfter Beierholms position.

Mange virksomheder er med både rådgivning og et generelt højt informationsniveau blevet hjulpet godt igennem krisen. 

Dette er særligt glædeligt, da det har været og stadig er en udfordrende tid for mange. Samtidig bekræfter det, at Beierholm har beredskabet til at være der, når der er brug for det. Også i ekstraordinære situationer som coronakrisen. Men det er også en påmindelse om, at Beierholm som den betroede sparringspartner forpligter sig til hele tiden at have fingeren på pulsen. Både i et bredt perspektiv og i relation til den enkelte virksomhed. 

Derfor skal vi fortsat udvikle os og sikre, at udbuddet passer til det, kunderne efterspørger. Her er Aalund analysen en måling på, om vi er på sporet. Og det anerkendende nik fra kunderne bekræfter, at Beierholms fokus på den tætte relation og på at have specialiseret viden, både indenfor de enkelte brancher, men også inden for en lang række rådgivningsområder, skaber den rette værdi for kunderne. Det er områder, hvor Beierholm også i fremtiden vil styrke sig yderligere.

Beierholm digital

Nr. 1 på kundetilfredshed

Med indberettede årsrapporter for mere end 23.000 selskaber* det seneste år indtager Beierholm rollen som værende den foretrukne rådgivnings- og revisionsvirksomhed for mindre og mellemstore virksomheder. En position der forpligter og som kun lader sig gøre med udgangspunkt i en tæt og tillidsfuld kunderelation.

Størst kundetilfredshed hos virksomheder med både 10-49 og 50+ ansatte er et resultat, der både motiverer og forpligter. Det planter ønsket om at gøre det endnu bedre og således sikre, at Beierholm også fremadrettet som minimum lever op til samme høje kvalitetsniveau. Evaluering af kundetilfredshed er nemlig ikke afgrænset til en årlig undersøgelse. Den finder sted dagligt i samarbejdet med kunden.

Har du brug for sparring om din virksomhed?

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed, er du velkommen til at benytte kontaktformularen her på siden. Vi indleder gerne med en uforpligtende og afklarende snak.

*Kilde: Revision i Danmark (Dataminds): Kunder fordelt på revisionsvirksomheder i Danmark på baggrund af XBRL-indberetninger samt indberetninger til Erhvervsstyrelsen pr. 1/9-2020.

Kontakt os

Hvad kan vi hjælpe med?