COVID-19: Snart kommer fristen for…

Nedenstående orientering er senest opdateret den 6. juli 2021 og indeholder fristerne, som de så ud på det tidspunkt.

Frister for hjælpepakker m.v.

Nedenstående skema over ansøgningsfrister er for udvalgte dele af hjælpepakker m.v. generelt målrettet selvstændige og erhvervslivet:

 

Udskudte frister som følge af COVID-19

Nedenstående skema over udskudte frister er alene for udvalgte frister for selvstændige og erhvervslivet og ikke tiltænkt som en udtømmende oversigt:

 

 

Yderligere information

Du kan finde yderligere information i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. . Her fremgår også yderligere tiltag, der er gennemført, herunder f.eks. udskudt afregning af A-skat og AM-bidrag.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.