Omstrukturering

Omstruktureringsreglerne benyttes ofte som led i udvikling af en virksomhed, forberedelse til ejerskifte eller generationsskifte m.v. Uden disse muligheder ville mange dispositioner ikke blive gennemført som følge af de skatter, der ville blive resultatet af en skattepligt overdragelse m.v.

Der er følgende muligheder for omstrukturering at vælge mellem:

  • Skattefri omstrukturering uden tilladelse
  • Skattefri omstrukturering efter tilladelse
  • Skattepligtig omstrukturering.
  • Det er herunder skitseret, hvornår de forskellige skattefrie regler typisk benyttes.

Vi hjælper gerne

Reglerne er komplekse og kræver derfor nøje drøftelse. Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består og hvad det vil betyde i praksis.