Bæredygtig investering behøves ikke være dyrt

Kan du gøre noget godt for miljøet og samtidig få et godt afkast for at gøre det, så er vi i kategorien for win-win scenarier. Der er dog et men, du skal være opmærksom på. For når noget er oppe i tiden, og bliver en trend, vil der også altid blive forsøgt at lave penge på det. Og når det kommer til ansvarlig og bæredygtig investering, risikerer du også her, at betale en unødig høj omkostning, hvilket går ud over dit afkast. 

Støtter man en god sag, betyder det måske mindre, men du kan sagtens investere bæredygtigt, uden at betale unødigt meget for det. 


Det handler både om tilvalg og fravalg

Der er gode grunde til, at bæredygtig investering er oppe i tiden, og det kan bestemt være en god ide. Men det kan også være svært at navigere i. Hvad vil det egentlig sige og hvordan defineres noget som bæredygtigt eller ej? 

Kort fortalt handler det om ordentlighed hos selskaberne, du investerer i. I forhold til lovgivning, miljø, social ansvarlighed o.l. Overordnet bidrager bæredygtige virksomheder til at løse de udfordringer, der fremgår af FN’s verdensmål. 

Mange virksomheder vil i den sammenhæng være placeret i en neutral kategori, da de ikke fremmer verdensmålene, men heller ikke hindrer dem. Det gør en række andre virksomheder, og derfor handler ansvarlig og bæredygtig investering ikke kun om tilvalg, men også om fravalg.

Med en negativ screening, kan du således vælge at frasortere værdipapirer inden for eksempelvis våben-, tobak-, og kulindustrien med flere. Der er også mulighed for at foretage en såkaldt ESG-screening, hvor der analyseres og sorteres ud fra virksomhedernes påvirkning eller muligheder inden for faktorerne enviromental, social og governance – eller på dansk miljø, sociale forhold og ledelse.

Udvælgelsesmetoderne vanskeliggøres dog ofte af uigennemskuelighed og der ses eksempler på, hvordan eksempelvis Tesla i en opgørelse fra en aktør fremtræder med en meget god ESG score, mens selvsamme Tesla scorer tæt på bundkarakter hos en anden. Men et af de områder, hvor tvivlen måske ikke er så stor, er eksempelvis virksomheder, som specialiserer sig i at mindske og effektivere vandforbruget. 


Der findes også bæredygtige ETF’ere

Det er man også opmærksom på hos flere investeringsudbydere. Blandt andre tilbyder Danske Bank en investeringsfond, Aqua-fonden, hvor der investeres i virksomheder, der udvikler vandrelaterede løsninger. 
Fonden er styret af den franske bank BNP Paribas og er så blevet pakket ind i Danske Bank farver og solgt til deres formuende kunder. Da både BNP Paribas og Danske Bank skal tjene penge på fonden, er den relativ dyr og koster 2,21 pct. i årlige omkostninger – og samlet set mere, da det også er forbundet med omkostninger at komme ind og ud af fonden. 

Vi har i vores rådgivning mødt kunder med denne eller lignende fonde, og sammenligner vi med en ETF med samme fokus og et stort sammenfald af værdipapirer, så er der altså mange penge at spare, uden du bakker mindre op om ansvarlighed og bæredygtighed. I dette konkrete tilfælde er der 52 aktier i fonden fra BNP Paribas solgt af Danske Bank og i ETF’en er der 49 aktier. 26 af aktierne optræder i begge fonde, og det er altså halvdelen af aktierne, der er de samme.  Da aktierne fylder lidt forskelligt i de to fonde, er det altså 52 pct. af beholdningen i BNP Paribas fonden, der er at finde i ETF’en og hele 77 pct. af beholdningen hos ETF’en, der er at finde i BNP Paribas fonden. Så der er altså tale om ret stort sammenfald, om end de ikke er helt ens.

Prisen er bestemt heller ikke den samme. ETF’en, iShares Global Water UCITS ETF, koster eksempelvis kun 0,65 pct. i årlige omkostninger, og i forhold til investeringsfondens 2,21 pct. svarer det altså til en årlig besparelse på kr. 15.000,- pr. investerede million.


Hvad så med afkastet?

BNP Paribas sammenligner selv afkastet med Verdensindekset for aktier, som de ikke helt har kunne følge trop med (målt pr. 01.01.2014 -> 10.10.2019) Til gengæld har ETF’en med vandinvesteringer i samme periode slået benchmark. 100 kr. investeret i Fonden fra BNP Paribas ville være blevet til 174 kr., mens 100 kr. placeret i verdensindekset (uden omkostninger) ville være blevet til 181 kr. og 100 kr i ETF’en ville være blevet til 188 kr.

Så du kunne altså have investeret i en miljørigtig fond på to måder. Den ene ville have givet dig en gevinst på 4 pct. ift. de almindelige aktier. Den anden ville have givet dig et tab på 4 pct. ift. almindelige aktier - til gengæld vil banken have tjent godt på, at have solgt den til dig. Det er i øvrigt endnu et godt eksempel på, hvad ETF’ere kan. Det er byggeklodser, hvor du kan opbygge en portefølje ud fra både de præferencer, du selv måtte have og samtidig beholde en større del af afkastet til dig selv.


Det skal være bæredygtighed, du støtter

Muligheden for at investere i sådanne bæredygtige produkter har været til stede i mange år, faktisk også før finanskrisen. Dengang var fokus et andet sted hos investorerne. Det er først nu, efter en længere periode med økonomisk overskud og stigende bevidsthed omkring klimaproblematikkerne, at der for alvor interesse for det. Derfor ser vi også, at det markedsføres mere nu.

Bæredygtige investeringer kan bestemt også være en god investering for både dig og din omverden. Men der er altså ingen grund til at betale unødigt dyrt for det, mens man gør det. Den høje pris gør måske mindre, hvis man samtidig gør noget godt for miljøet, og tilmed får et fornuftigt afkast for det.

Du skal bare huske på, at det er et område med kraftig medvind for tiden, og derfor er der selvfølgelig en risiko for, at det store fokus har flyttet mange penge over i de bæredygtige investeringsprodukter. Og hvis det fokus forsvinder, kan der blive trukket mange penge væk igen. Det vil reducere mulighederne for et godt afkast. 

Det er en risiko, du må gøre op med sig selv, om du er villig til at løbe. Området har potentialet til at blive en mere varig trend, men som med alt andet, kan ingen af os spå herom. Så husk at undersøge dine muligheder godt, inden du træffer beslutninger, om gøre din portefølje mere bæredygtig.

Som ovenstående eksempel fortæller, er der gode alternativer, hvor du bakker ligeså meget eller mere op om miljøet – bare til en lavere omkostning, så du får større afkast af din investering.