Skat generelt

Skat er en omkostning

Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte skat.

Vores rådgivning sikrer, at alle relevante skattemæssige forhold belyses - såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan skattebetalingen optimeres på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

 • Aktie- og anpartsselskaber m.fl.
 • Etablering af selskaber i udlandet eller i Danmark
 • Faste driftssteder og filialer
 • Joint ventures, entrepriseaftaler mv.
 • Fonde, foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Strukturering af virksomheder
 • Køb og salg, ejerskifte, generationsskifte mv.
 • Udarbejdelse af selvangivelser for personer og selskaber
 • Review af selvangivelser og andre skattemæssige opgørelser
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Leasing, herunder finansiel leasing
 • Skatteberegning, kildeskatter, lempelsesberegninger og acontoskat
 • Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler.

 

 

Skatteoversigt med briller
in
Share
f
Share
Share