Rejse og befordring

Reglerne om rejse- og befordringsgodtgørelse

Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gælder for medarbejdere, som rejser i Danmark eller i udlandet. Medarbejdere, som er udstationeret, kan også ofte anvende reglerne, ligesom dette kan være tilfældet for medarbejdere, der pendler over landegrænser.

Reglerne gør sig endvidere gældende for selvstændigt erhvervsdrivende, ulønnede medhjælpere i foreninger m.v., hvilket også beskrives i denne publikation.

Reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse kan være ret komplekse, hvorfor indholdet i denne publikation ikke kan stå alene. Der bør søges konkret rådgivning hos den daglige revisor eller i skatteafdelingen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser.