Advokatselskab

Fra 1. januar 2008 gælder nye regler for drift af advokatselskaber. Der er gennemført en væsentlig liberalisering, således at advokater i langt større grad kan planlægge deres erhvervsaktiviteter på kort og langt sigt.

Reglerne for advokater fremgår af retsplejelovens kapitel 12 samt bekendtgørelse nr. 1427 af 11. december 2007.

Det fremgår af § 124, at advokatvirksomhed fremover også kan drives i følgende form:

  • Kommanditaktieselskaber (partnerselskabsform)
  • Advokatholdingselskaber

Fremover er det således blevet langt mere interessant at etablere personlige holdingselskaber, der ejer andelen i advokatselskabet: Holdingselskabet kan videreføres efter udtræden, de opsamlede midler i holdingselskabet kan holdes for krav rettet mod advokatselskabet, og der kan løbende ske formuepleje.

Holdingselskabet vil være undergivet de generelle regler for selskabers beskatning.

Det betyder bl.a., at afståelse af aktier ejet over tre år kan ske skattefrit, og at udbytte er skattefrit, hvis ejerandelen er mindst 15% (10% fra 1. januar 2009), mens anden udbytte medregnes med 66%.

Vi bistår gerne ved rådgivning om etablering af advokatselskaber, herunder de nye muligheder for at forberede tiden efter ophør med aktiv advokatarbejde mv. Kontakt revisor eller skatteafdelingen herom.

in
Share
f
Share
Share