Øresundspendlere

De fysiske rammer og forudsætninger for en succesfuld integration af Øresundsregionen har været til stede siden åbningen af Øresundsbroen.

Skattemæssigt er der imidlertid fortsat en del barrierer, der skal overvindes, før integrationen af regionen kan blive en succes. Det skyldes ikke mindst, at Danmark har valgt at finansiere størstedelen af de sociale udgifter direkte over skatten. Det medfører, at skattesystemerne i Sverige og Danmark ikke er sammenlignelige.

Det er eksempelvis meget væsentligt at være opmærksom på, at der påhviler den svenske arbejdsgiver en afgift på 31,42%, som ikke umiddelbart fremgår af lønsedlen, men som skal medregnes, når personaleomkostningerne i henholdsvis Sverige og Danmark skal sammenlignes.

I værste fald kan en dansk virksomhed ved ansættelse af svenske lønmodtagere risikere at blive mødt med dels de høje danske personskatter og de høje svenske sociale afgifter.

Det må derfor tilrådes, at der søges konkret rådgivning. Af konkrete forhold, som man som rådgiver bør være opmærksom på, kan nævnes:

  • Er lønmodtageren gift?
  • Har lønmodtageren renteudgifter?
  • Bijob i hjemlandet
  • Social sikring i bopælslandet
  • Bolig- og familiemæssige forhold
  • Formuebeskatning
  • Arveregler.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share