Fritvalgskonto

Hvis man som lønmodtager er dækket af en overenskomst, bliver en procentdel af den ferieberettigede løn sat ind på en såkaldt fritvalgskonto. Er man omfattet heraf, kan der vælges mellem at få udbetalt pengene, bruge dem til søgnehelligdage, feriefridage, pensionsindbetaling eller til efteruddannelsesformål.

Der afsættes 0,5% af årslønnen på en fritvalgskonto pr. 1. maj 2007 og yderligere 0,25% i 2008 og 2009.

Der er afsat 2,7% af lønnen i perioden fra 1. marts 2017 til 1. marts 2018, 3,4% fra 1. marts 2018 til 1. marts 2019 og 4% fra 1. marts 2019.

Kontoen oprettes i virksomheden, der er altså ikke tale om, at pengene skal overføres til konti udenfor virksomheden. Det er således virksomheden, der skal administrere hver enkelt medarbejders fritvalgskonto.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad en frivalgskonto og ordningen vil betyde i praksis for dig.

in
Share
f
Share
Share