Fritvalgskonto

Med virkning fra 1. maj 2007 er der på en lang række overenskomstområder aftalt, at der skal etableres fritvalgskonto for medarbejderne.

Der indføres en fritvalgsordning for overenskomstområderne, hvorefter medarbejderne kan vælge mellem at få udbetalt pengene, bruge dem til søgnehelligdage, feriefridage, pensionsindbetaling eller til efteruddannelsesformål.

Der afsættes 0,5% af årslønnen på en fritvalgskonto pr. 1. maj 2007 og yderligere 0,25% i 2008 og 2009.

Medarbejdernes søgnehelligdagsopsparing på 4,0% henlægges ligeledes til den nye fritvalgskonto. Søgnehelligdagssystemet nedlægges med udgangen af 2007, hvorefter den tidligere betaling til SH - 4% af lønsummen - føres ind på kontoen.

Dette betyder, at der på den nye fritvalgskonto sker indbetalingen for søgnehelligdage, betalingen for feriefridagene og så ekstra 0,5% af lønnen - stigende til 1% i overenskomstperioden.

I alt vil der fra 2009 blive sat op mod 7% af lønnen ind på kontoen.

Arbejdsgiverne skal ikke betale mere, men hver medarbejder kan selv frit bestemme, om pengene på fritvalgskontoen skal anvendes som betaling på søgnehelligdage, feriefridage eller hæve indbetalingen til arbejdsmarkedspensionen. Eller måske som en kombination af alle tre dele.

Kontoen oprettes i virksomheden - der er ikke tale om, at penge overføres til konti udenfor virksomheden.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share