eIndkomst

Alle indberetningspligtige virksomheder er omfattet af de nye regler for eIndkomst. Reglerne gælder fra 1. januar 2008.

De oplysninger, der nu samles i eIndkomstregistret, er oplysninger, som virksomheder tidligere har videregivet til offentlige myndigheder og a-kasser.

Ved indførelse af et indkomstregister opnår det offentlige en langt bedre systematisering af indsamlingen af oplysninger om indkomst og arbejdsomfang. Virksomhederne og andre, som skal indberette til indkomstregistret, skal således indberette oplysninger om indkomstforhold og arbejdsomfang til et fælles offentligt register.

Virksomhederne skal afgive én månedlig samlet indberetning. Virksomhederne kan dog vælge at foretage indberetning med kortere tidsinterval (f.eks. i forbindelse med lønbehandlingen for ugelønnede eller 14-dages-lønnede), således at indberetningsrytmen kan tilpasses rytmen i virksomhedernes lønbehandling.

Naturligvis medfører ændrede regler på et så indgribende område som virksomhedernes indberetning af lønoplysninger mv. risiko for fejl. Vi følger med i udviklingen og har i en folder redegjort for de gældende regler og de aktuelle udfordringer.

Kontakt din revisor eller kontakt skatteafdelingen for yderligere rådgivning om eIndkomst.

in
Share
f
Share
Share