Skat

Skattemæssig rådgivning

Beierholm tilbyder løsningsorienteret skatte- og afgiftsrådgivning.

Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden. Vi følger systematisk udviklingen i dansk og international skatteret, og har derigennem en tæt føling med udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning. Dette gør os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt - og på højeste faglige niveau.

Skatteafdelingen er i daglig kontakt med kunder og vores revisorkollegaer og er derfor bekendt med udviklingen inden for de forskellige erhverv, brancher mv.

Samtidig tager vi ansvar for at få afdækket relevante forhold med henblik på at sikre, at vores løsningsforslag giver reel merværdi for vores kunder. På den måde finder vi sammen den optimale løsning i den konkrete situation.

Sammen med vores store netværk af skatte- og afgiftsspecialister i hele verden kan vi også tilbyde en hurtig og effektiv rådgivning på det internationale område.

På de følgende sider har vi søgt at vise, hvorledes vi søger at strukturere viden og erfaring på vores kerneområder.in
Share
f
Share
Share