Succes kræver forarbejde

Internationalisering af en virksomhed er en proces, der, afhængig af virksomhedens art, finder sted ved at internationalisere salget, indkøbet, produktionen, servicen og finansieringen m.v. Beslutningen om at internationalisere virksomheden er af strategisk art og kræver grundige overvejelser. Der er ingen grund til at tro, at man kan klare sig godt på de internationale markeder, blot fordi man har haft succes på hjemmemarkedet.

De væsentligste beslutninger i virksomhedens internationalisering ligger ved virksomhedens afsætning, idet afsætningen er hele grundlaget for virksomhedens eksistens. En afgørende forudsætning for at gennemføre internationalisering med succes er imidlertid, at organisationen, kapitalgrundlaget, produktionskapaciteten, det eksisterende produktprogram samt produktudviklingen er tilpasset den lagte strategi.

Virksomhedens strategiske udvikling skal opfattes som en løbende proces, der til stadighed bliver tilpasset de ændrede forhold i og omkring virksomheden, og som bestemmer de forudsætninger, på hvilke virksomhedens mål og strategier skal baseres.

Virksomhedens strategiske udvikling hen i mod en internationalisering kan starte med helt banale spørgsmål som:

 • Hvorfor vil vi til udlandet?
 • Hvad har vi at tilbyde udenlandske markeder, som de ikke allerede har i forvejen?
 • Hvilke udlande vil vi beskæftige os med?
 • Hvilke varer vil vi sælge - og især - hvilke varer vil udlændinge købe af os?
 • Hvad vil man i udlandet betale for vores varer?
 • Har vi de personalemæssige ressourcer og forudsætninger, herunder sprogkundskaber, til at søge at afsætte vore produkter i udlandet, uden at vi ødelægger vores danske forretning derved?
 • Har vi de økonomiske ressourcer til at satse på salg til udlandet, og hvor meget er vi parate til, og har råd til, at satse herpå?
 • Kunne vi ikke få mere ud af at satse de samme penge og ressourcer på hjemmemarkedet?

Med andre ord starter de strategiske overvejelser med en vurdering af hele forretningsgrundlaget, der kan nedbrydes i følgende delområder:

 • Produkttyper
 • Kundegrupper
 • Geografiske markeder
 • Pris- og kvalitetsstruktur
 • De fysiske og teknologiske ressourcer
 • Virksomhedens placering i branche
 • Personalemæssige ressourcer
 • Finansielle ressourcer.

En internationalisering vil altid være båret af et eller andet motiv. Måske er det danske marked blevet for lille til at skabe en lønsom afsætning af virksomhedens produkter, eller måske har man en tro på, at en succes i Danmark kan gentages i udlandet. Måske kræver store udviklingsomkostninger, at lancering af et nyt produkt forudsætningsvist skal ske på et marked større end det danske, eller måske presser konkurrenterne på det danske marked så hårdt, at det i sig selv kan være motiv til en "flugt".

Andre motiver kunne være ledelsens lyst til at prøve kræfter med den store verden for derved at skabe en mere spændende virksomhed for ledelse og medarbejdere, en tro på, at satsning på flere forskellige markeder giver en bedre risikospredning og dermed en større sikkerhed for positiv indtjening, og endelig kan muligheden for anvendelse af billigere arbejdskraft til lavteknologiske jobs være et motiv.

Det er vigtigt, at man ved store skridt som eksempelvis internationalisering gør sig klart, at vi lever i en dynamisk verden, hvor det eneste sikre er forandring. Omverdenen udvikler sig, og man kan forsøge at vurdere denne udvikling ved at stille sig følgende spørgsmål:

Hvilke ændringer og tendenser kan forventes med hensyn til:

 • Nuværende og potentielle markeders efterspørgselsudvikling
 • Forholdet mellem udbud, efterspørgsel og prisniveau
 • Ændringer i kundebehov og kundevaner, og hvorledes disse ændringer påvirker efterspørgslen
 • Teknologiske udviklinger
 • Ændringer i konkurrencemønstret
 • Ændringer i distributionsmønstret
 • Lovmæssige indgreb.

Som det fremgår af foranstående, skal man tænke sig grundigt om og planlægge aktiviteterne for at undgå ærgrelser og unødige omkostninger. Succes kræver forarbejde!

in
Share
f
Share
Share