Kom godt i gang med at etablere en whistleblowerordning

Vælg en whistleblowerordning gennem Beierholm - en komplet pakke, der sikrer lovkrav og skaber tryghed

En whistleblowerordning gør det muligt for medarbejdere fortroligt eller anonymt at indberette ulovlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen. Etablering af en intern whistleblowerordning er siden den 17. december 2021 et lovkrav for alle arbejdsgivere i den offentlige sektor med 50 eller flere ansatte samt for private virksomheder med 250 eller flere ansatte. Fra december 2023 gælder kravet også for private virksomheder med mellem 50-249 ansatte. Også mindre virksomheder kan drage fordel af en whistleblowerordning.

Har du lyst til at vide mere om Beierholms tilbud på en whistleblowerordning, så tag fat i os.

Hvis du køber din whistleblowerordning gennem Beierholm

Får du:

 • En compliant whistleblowerordning: Vi sørger for, at din ordning lever op til alle lovgivningens krav. Vi hjælper med at formulere virksomhedens whistleblowerpolitik og skræddersyr whistleblowerordningen til din virksomheds behov.
 • Adgang til en sikker IT-platform: Vi tilbyder en specialiseret, browserbaseret platform, hvor der kan foretages fortrolige eller anonyme indberetninger fra computer eller telefon. Platformen er sikret efter de nyeste standarder for kryptering og cybersikkerhed.
 • Screening af indberetninger: Indberetninger modtages hos specialiserede medarbejdere, hvor sagerne screenes i forhold til bl.a. alvorlighed, mulige lovbrud og potentielle økonomiske tab.
 • Overholdelse af alle tidsfrister og krav til beskyttelse af whistlebloweren.
 • Sagsbehandling: Alt efter sagens karakter overdrages den til videre behandling internt i virksomheden, til juridiske eksperter eller til relevante myndigheder
 • Mulighed for tilkøb af juridisk rådgivning i tilfælde af sager.
 • Mulighed for tilkøb af introkurser for alle medarbejdere samt kurser i sagshåndtering for særligt betroede medarbejdere.

Whistleblowerordningen overholder alle lovkrav og øger dine medarbejderes tryghed.

Fakta om lovgivningen


Lovens ikrafttræden

 • Den 17. december 2021 blev det et lovkrav, at private virksomheder med 250 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning.
 • Fra den 17. december 2023 vil lovkravet også gælde for private virksomheder med 50 til 249 ansatte.
 • Private virksomheder med under 50 ansatte kan vælge at etablere en whistleblowerordning, men er ikke omfattet af lovkravene.

 

Whistleblowing er kommet for at blive

 • En virksomhed kan med sin whistleblowerpolitik og -ordning og sin kommunikation om disse signalere åbenhed og lydhørhed. Og det kan blive en branding og konkurrenceparameter.
 • Nuværende og særligt potentielle medarbejdere inddrager whistleblowerpolitikken i deres vurdering af en arbejdsgivers etiske profil.
 • Alle virksomheder bør forholde sig aktivt til sit forhold til whistleblowing - også selvom de ikke er omfattet af lovkravene.
Vores service er en komplet pakke, der tager hånd om alt, hvad virksomheden har brug for. Og det kan skabe tryghed hos medarbejderne og tiltrække nye.
Christian Rasmussen, Rådgivnings- og salgschef, Beierholm

Q&A om Whistleblowing

En whistleblower er en medarbejder eller interessent i en virksomhed, som gør opmærksom på ulovligheder, kritisable forhold eller problematiske sager i virksomheden.

Whistlebloweren kaster ofte lys over sager, som ellers ikke ville komme frem. Det kan dreje sig om sager af stor vigtighed for virksomheden.

At blive whistleblower kan have store personlige omkostninger og indebære risiko for at blive fyret, truet eller forfulgt. For at beskytte whistleblowerne er der vedtaget lovgivning om beskyttelse af dem.

Lovgivningen er vidtgående, når det gælder om at beskytte whistlebloweres identitet og rettigheder:

 • En whistleblower er beskyttet mod enhver form for repressalier fra kolleger eller chefer.
 • Hvis en whistleblower oplever at blive forfulgt, gælder omvendt bevisbyrde. Hvis en whistleblower f.eks. bliver fyret, skal ledelsen bevise, at fyringen IKKE har noget med whistleblowerens indberetning at gøre. 
 • Alle data om en whistleblowersag skal håndteres med stor omhu. Alle data og al kommunikation om sager skal ske i lukkede, sikrede fora. Det vil i praksis sige i et lukket, sikret IT-system.
 • Også den, som indberetningen omhandler, har særlige rettigheder, herunder at blive oplyst om indberetningens indhold. Dette skal ske, så snart det kan, under hensyn til undersøgelsens videre forløb.

En whistleblowerordning er et system, hvor medarbejderne i en virksomhed fortroligt eller anonymt kan indberette problematiske forhold. Det kunne f.eks. være svindet, magtmisbrug eller seksuelle krænkelser. Alt sammen noget, som kan være svært at stå frem med. 

Virksomheden har også stor interesse i, at kritisable forhold kommer frem i lyset, og whistleblowerordningen er derfor et positivt tiltag for alle parter. 

En velfungerende, seriøs og troværdig whistleblowerordning kan øge medarbejdernes følelse af sikkerhed og tryghed.

 • En dansk whistleblowerordning skal kunne håndtere en meget bred vifte af sager, og der er ingen klar afgrænsning af området. Loven stiller strenge krav til sikkerheden omkring indberetninger, håndteringen af whistleblowersager og især til beskyttelse af whistlebloweren.
 • Det er muligt for virksomheden at etablere egne, interne whistleblowerordninger, men reglerne er mange og komplekse.
 • Det kan være vanskeligt og tidskrævende for virksomheder at navigere i lovgivningen og de mange krav, der stilles, på egen hånd. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en rådgiver, som kan stå for at etablere og drive ordningen for virksomheden.
 

Kontakt os 

Lad os tage en snak om en whistleblowerordning i din virksomhed

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Hvad kan vi hjælpe med?