Aktieløn

Skattemæssig behandling af aktieløn

Den skattemæssige behandling af medarbejderne og arbejdsgiverselskabet er afhængig af, hvilket regelsæt, aktielønnen tildeles efter. Det er ofte oplagt at vælge den aflønning, der totalt set indebærer den mindste skattebetaling. 

Andre faktorer har også betydning, såsom det tidspunkt, hvor skatten forfalder og udgør et likviditetstræk for medarbejderen og selskabet, videresalgsmuligheder og kursudviklingspotentiale m.v. 

Vi gennemgår nogle af de mest almindelige tildelingsformer i denne publikation, men kan ikke komme omkring alle de mulige løsninger, der findes.

Beierholm tilfredse medarbejder - HERO

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser.