Omsætningstab for selvstændige - COVID-19

Justering af omsætningsgrænsen

I kompensationsordningerne for selvstændige m.v. gælder på nuværende tidspunkt et krav om, at ansøgeren skal have haft en omsætning hhv. indkomst på minimum DKK 10.000 i gennemsnit pr. måned i referenceåret, omsætnings- hhv. indkomsttabet måles op imod. 

Flere selvstændige, som er hårdt ramt af krisen, har dog vanskeligt ved at komme ind i ordningen på grund af kravet om DKK 10.000 om måneden.

For at udvide adgangen til kompensationsordningerne er aftalepartierne enige om at sænke omsætnings- og indkomstgrænsen i kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører til DKK 8.000. 

Denne forbedring gælder også for den midlertidige kunststøtteordning.

Justeringen gælder fra den 9. december 2020.

Vi vil orientere nærmere, når vi kender vilkårene.

Beierholm signatur

Forhøjelse af loftet

Loftet for kompensationsordningen øges:

For selvstændige, der har ansatte, forhøjes loftet til DKK 33.000 om måneden med henblik på blandt andet at kunne give bedre kompensation af de meromkostninger, der følger af at have ansatte samt andre meromkostninger. 

For andre selvstændige forhøjes loftet til DKK 30.000 til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.

Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end DKK 23.000 ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Tro-og-love-erklæringen kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen af kompensationsordningen, hvor der vil være krav om revision. 

Det bemærkes, at modellen gælder for selvstændige, men forhøjelsen af loftet omfatter ikke medarbejdende ægtefæller. 

De øvrige generelle krav og betingelser for selvstændigordningen – som vi kender fra den tidligere ordning - vil fortsat være gældende.

Forhøjelsen af kompensationsloftet gælder fra den 9. december 2020.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.