Sådan vælger du det rigtige realkreditlån

Der er ikke noget entydigt svar på det spørgsmål. Ingen af os kender fremtiden – hverken din eller rentens. Derfor handler det om at træffe sit valg af lån på så oplyst et grundlag som muligt.

Det er vigtigt, at dit valg af lån beror på en bevidst strategisk handling, og ikke blot på, hvad der er billigst her og nu, eller hvad der fylder i medierne for tiden.


Tre centrale parametre

De tre vigtigste parametre, der spiller ind på, hvilket lån du skal vælge - og som du er nødt til at prioritere imellem - er budgetsikkerhed, afvikling på gælden og likviditet på den korte bane. 

Du kan ikke få det hele. Hvis du vil have det ene, må du gå på kompromis med et eller begge de andre parametre.

Alle tre parametre har fordele og ulemper, som du skal tage højde for, når du laver din personlige prioritering. En prioritering, der skal foretages med afsæt i din økonomi og situation i det hele taget.
 


Budgetsikkerhed

Som udgangspunkt kan man sige, at jo strammere økonomien er, jo større grund er der til at prioritere budgetsikkerheden. Hvis der er tilstrækkelig med luft i økonomien, vil en huslejestigning, i form af højere rentebetaling, alt andet lige ramme mindre hårdt. 

Ulempen ved budgetsikkerhed er, at jo længere tid, du vil kende din udgift, jo højere rente skal du normalvis betale.

Med de fastforrentede lån, som giver den største sikkerhed, følger også den fordel, at du får muligheden for at opnå en skattefri gevinst, ved at konvertere dit lån, når renten ændrer sig. 

Denne konverteringsret kan du spekulere i, hvis du tror, at det på lang sigt kan give en større fordel end blot at betale den lavere rente, som kun er fast i kortere perioder (oftest fra 1-5 år).
 


Afvikling på gæld

Fremtidsplaner eller kendte ændringer i økonomien, som for eksempel pensionering, er ofte medvirkende til at en hurtig afvikling prioriteres. Jo lavere renteniveau, jo mere nemmere er det at sætte turbo på afviklingen, da mindre af den samlede betaling går til renter. Dermed er der mere tilbage til afdrag på gælden. Omvendt spares der mere i fremtidig rente, ved at afvikle hurtigt, hvis renten er høj.

Ulempen ved at afdrage er, at du må give slip på noget af sikkerheden, hvis du vil have mest muligt fokus på afdragene. Fordi den variable rente er lavere end den faste rente, bliver der mere plads til afdrag på den samme ydelse.

Sammenlignes et fastforrentet lån og et F-kort lån, er det muligt, at du med sidstnævnt både kan få en lidt lavere ydelse og samtidig afvikle en smule mere på gælden. Altså afdrager du mere pr. måned og betaler samlet mindre. 

Men det gælder kun så længe den variable rente er under det niveau, som du kunne have optaget et fastforrentet lån til. Altså løber du en risiko på renten. Renterisikoen bliver dog mindre over tid, da gælden bliver mindre, hvilket det større afdrag bidrager til at forstærke.
 


Likviditet på den korte bane

Har du behov for at skabe mest muligt fri likviditet, kombinerer du lån med kort rente, som har den laveste nettoydelse, med afdragsfrihed. Det styrker dit råderum nu og her, men du mindsker ikke din realkreditgæld løbende, og det skal der selvfølgelig tages højde for i den resterende del af din økonomi.

Afdragsfrihed har indimellem været udskældt, men brugt rigtigt kan det være en god ide. Brugt forkert kan det derimod være en rigtig dårlig ide – sådan er det i øvrigt med mange finansielle produkter.

Afdrager du på din gæld, kan du betragte det som en form for opsparing. Hver gang du mindsker din gæld, øger du din formue tilsvarende. 

Hvis du f.eks. betaler 4 pct. i rente og bidrag på dit realkreditlån, men du forventer, at kunne lave et bedre afkast på en anden opsparing, investering eller afvikling af gæld, så kan det være en god forretning at vælge afdragsfrihed. 

Det kan eksempelvis være ved at betale en anden dyrere gæld af i stedet. Men det kan også, hvis du er den risikovillige type, være ved at investere pengene. I sidstnævnte tilfælde skal du dog være helt klar over risikoen ved at investere for lånte midler, for det er reelt, det du gør, hvis du investerer i stedet for at afvikle.

Det er ikke risikofrit at tage afdragsfrihed, men risikoen kan mindskes betydeligt, hvis du tænker dig om og planlægger din økonomi fornuftigt.

Vær opmærksom på, at du betaler en højere bidragssats på lån med afdragsfrihed. Særligt hvis du skylder mere end 60 pct. af boligens værdi. Så regnestykket er altså væsentligt anderledes for en boligejer, der kun skylder 40 pct. af boligens værdi i forhold til en boligejer, der har lånt de maksimale 80 pct.
 

 

Kend din finansieringsstrategi

Det skal understreges, at de tre nævnte parametre ikke står alene, når du skal vælge realkreditlån, men de bør indgå som en central del af den finansieringsstrategi, du lægger.

Husk at bevare roen, selvom renteniveauet rykker på sig. Uanset om renten hedder 1,3, 5 eller mere, så er disse parametre gældende i dit valg af realkreditlån - og at du har overvejet dem grundigt, er afgørende for, at du har den for dig rette finansieringsstrategi uafhængigt af om renten stiger eller falder.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg