Rentetillæg ved efterangivelse af moms

Gældende regler

I dag kan virksomheder efterangive moms uden rentetillæg, hvis det viser sig, at der er difference mellem bogføringen og momsangivelserne og ved regnskabs-afslutningen mellem regnskabet og momsangivelserne.

 

Reglerne efter ikrafttrædelse

Som vi tidligere har beskrevet i Nyhedsbrev 2022-17 indebærer ændringen, at hvis der er angivet et for lavt momstilsvar i en periode, og dette korrigeres ved en efterangivelse, skal virksomheden betale renter af differencen fra tidspunktet, hvor det skulle være angivet og betalt og frem til angivelsen heraf rent faktisk sker.

Hvis virksomheden laver en efterangivelse, fordi de har indbetalt for meget i moms, vil der ikke blive tilskrevet renter.

Med de nye regler får virksomhederne, ifølge Skatteministeriet, derfor et incitament til at få afregnet den korrekte moms til tiden.

 

Beierholm rådgivning og revision 47

Renteniveau

Renten fastsættes som basisrenten tillagt 0,7 % pr. måned. Med den nuværende basisrente på 0% er rentesatsen p.t. på 8,4% p.a.

 

Vigtigt

Efter ikrafttrædelsen af rentetillægget vil der således blive opkrævet renter af for lavt momstilsvar, når der foretages en efterangivelse/korrektion af momsen efterfølgende. Det er ikke en mulighed at tage den moms, der manglede i foregående momsperiode med i den efterfølgende momsperiode.

I praksis er der ofte korrektioner, når revisor har gennemgået regnskabet. Hvis disse korrektioner er i

Skattestyrelsens favør, vil disse skulle henføres til de korrekte momsperioder og vil blive pålagt renter. Det er derfor vigtigt fremadrettet at begrænse mængden af efterposteringer.

Punktafgifter

De ændrede regler gælder ikke alene efterangivelse af moms, men også efterangivelse af punktafgifter.

 

Ikrafttrædelse

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvornår reglerne omkring rentetillæg træder i kraft. Vi har dog fået mundtlige tilkendegivelser fra Skattestyrelsen på, at de forventer en ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2023.

Det forlyder, at vi sandsynligvis får vished for ikrafttrædelsestidspunktet i form af offentliggørelse af bekendtgørelse herom allerede i løbet af uge 20.

Har du spørgsmål eller behov for uddybning af ovenstående, kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.